โรงพยาบาลนครธน ตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง แตกแขนงครอบคลุมทุกความเชี่ยวชาญทางการแพทย์


ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงพยาบาลที่มีมามากกว่า 24 ปี ทำให้โรงพยาบาลนครธนได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางอันดับหนึ่งในย่านพระรามที่ 2 และยังมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบเฉพาะทาง เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในระดับมาตรฐานสากล จึงได้จัดงาน “มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญ ดูแลมากกว่าการรักษา” ในวันที่ 19-21 เมษายน 2562 นี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าลิฟต์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่าความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทางนั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่จบสาขาเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการรักษาโรคเฉพาะทางนั้น ๆ มาอย่างยาวนาน อีกส่วนหนึ่งคือ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรคแต่ละโรคแบบเฉพาะทาง ซึ่งโรงพยาบาลนครธนได้สั่งสมและให้ความสำคัญกับทั้ง 2 ส่วนนี้มามากกว่า 2 ทศวรรษ โดยเติบโตจากการเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป หรือ General Hospital พัฒนาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง “ในปัจจุบันนี้เรามีศูนย์แพทย์เฉพาะทางมากกว่า 20 ศูนย์ ซึ่งในปี 2562 นี้จะเน้นศูนย์ที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์สมองและระบบประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ มีเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI และ CT SCAN สามารถเห็นต้นเหตุของโรคได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีการบำบัดและฟื้นฟูความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง โดยนักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูสมองด้วยเทคโนโลยีเครื่อง TMS สำหรับรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ ซึ่งมีความสำคัญในการเสริมให้ศูนย์สมองและระบบประสาทเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะเจาะลึกมากยิ่งขึ้น และยังมีการลากลิ่มเลือดในหลอดเลือดสมอง เพื่อรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมอง ซึ่งในปัจจุบันการรักษาวิธีนี้ มีเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและทีมแพทย์เฉพาะทาง (Neuro Intervention) และจำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงเท่านั้น ศูนย์กระดูกและข้อ ตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาเฉพาะด้านกระดูกและข้อ ภาวะกระดูกพรุน การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ผ่าตัดข้อผ่านกล้อง และผ่าตัดเอ็นข้อเข่า ไหล่ ผิวกระดูกอ่อน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเดิม ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ตรวจวินิจฉัยและรักษาครบวงจรแบบ One Stop Service สำหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและตับ โดยทีมแพทย์และทีมแพทย์สหสาขาที่มีความชำนาญการในการรักษาเฉพาะทาง พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการผ่าตัดแบบแผลเล็กผ่านกล้อง ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 1-2 เซนติเมตร ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในน้อยที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ร่วมกับความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง ทำให้รู้สึกเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดภาวะการติดเชื้อ และสามารถกลับไปใช้ชีวิต ตามปกติได้เร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยระบบหลายอย่าง ดังนั้นการเลือกโรงพยาบาลเฉพาะทางที่สามารถดูแลสุขภาพได้แบบเจาะลึกและมีความเชี่ยวชาญในการดูแลได้อย่างครอบคลุมในทุกระบบของร่างกาย จึงตรงกับคำนิยามว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากที่สุด”

จากการเติบโตในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งบรรลุตามแผนการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ ในปีนี้โรงพยาบาลนครธนยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ในปี 2562 ให้สูงขึ้นด้วย โดยนางสาวเพ็ญศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี้โรงพยาบาลนครธนมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขาย 12% และเตรียมพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อผ่านการรับรองจาก JCI ในปี 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้วางทิศทางของแผนการดำเนินงานเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.ด้านการลงทุน มีการซื้อเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางของศูนย์ต่าง ๆ ให้มีการรักษาในระดับมาตรฐานสากล อาทิ TMS เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อม MIS 3D เครื่องผ่าตัดแผลเล็กด้วยกล้อง 3 มิติ และ Hysteroscope เครื่องตรวจโพรงมดลูกด้วยการส่องกล้อง เป็นต้น และมีการลงทุนในการปรับปรุง ขยายพื้นที่การให้บริการ เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงพื้นที่รับผู้ป่วยนอก (OPD) ของทุกศูนย์เฉพาะทาง และพื้นที่ห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) ลำดับต่อไป

2.การพัฒนาการบริการ โดยยึดถือหลักการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ Humanized Healthcare วัฒนธรรมการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลนครธน ร่วมกับกำหนดนโยบายมาตรฐานการบริการด้วยหลัก SBE : Service Beyond Excellence ในทุกระดับของการบริการ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจกับมาตรฐานการบริการดีเลิศที่เรามอบให้

3.ด้านแผนงานการตลาดประจำปี 2562 โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ เช่น พม่า จีน กัมพูชา โดยในส่วนตลาดต่างประเทศนั้น โรงพยาบาลนครธนมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันกว่าเท่าตัว โดยทางการตลาดนั้นมุ่งเน้นการขยาย Brand Awareness ในตลาด CLMV และจีน ในการรักษาเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของแต่ละกลุ่มตลาด โดยเฉพาะในพม่าที่ทางโรงพยาบาลได้ทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการสร้าง Community ชาวต่างชาติในฝั่งธนบุรี ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ และการโปรโมท นครธน แฟมิลี่คลับ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลในใจของชาวต่างชาติ”

ส่วนกิจกรรมการตลาดในกลุ่มเป้าหมายของประเทศนั้น ในปี 2561 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครธนได้มีการเปิดตัวบัตรสมาชิกนครธน แฟมิลี่ คลับ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย จึงยังคงดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในเขตกลุ่มเป้าหมายที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลเป็นหลัก “สำหรับครึ่งปีแรกปีนี้ คาดว่าจะมีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน 5,000 ราย และมีรายรับเติบโตขึ้น 10% จากปี 2561 โดยมีแผนการจัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัตรสมาชิกในแหล่งชุมชนเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกบัตรนครธน แฟมิลี่ คลับ รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน ได้แก่ Website, Facebook, Line@ และ Youtube Chanel เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานใหญ่ที่จัดขึ้นในปีนี้คืองาน “มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญ ดูแลมากกว่าการรักษา” จุดมุ่งหมายเพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจได้มาสัมผัสนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์จากศูนย์โรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลนครธน และร่วมกิจกรรมน่าสนใจ ทั้งการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะทางฟรี พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งสามารถสมัครสมาชิกนครธน แฟมิลี่ คลับ เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย และยังได้พบกับนักแสดงชื่อดังมาร่วมเสวนาปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง จัดระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2” นางสาวเพ็ญศิริ กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *