ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต จัดพิธีมอบกาวน์ เข็มสัตตบุตย์ และเข็มอรุณกร

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบกาวน์ก้าวสู่วิชาชีพแพทย์แผนตะวันออก พิธีมอบเข็มสัตตบุตย์ และเข็มอรุณกร ครั้งที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5169

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *