ม.รังสิต จัดงาน “วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 5”

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงศักยภาพของการศึกษาด้านการเกษตรแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จัดงาน “วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรมภายในงาน ดังนี้

– วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานวันเกษตร-อาหาร ครั้งที่ 5 และมอบรางวัลประกวดผลไม้ยอดเยี่ยม โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และเชิญชมนิทรรศการผักผลไม้ที่มีพันธุกรรมที่ปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่พิเศษ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร

– วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประชุมวิชาการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตการผลิตทางเกษตร และนวัตกรรมอาหารของมวลมนุษย์” และ เรื่อง “ทิศทาง แนวโน้ม และการปรับตัวด้านเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต” และเสวนาวิชาการ หัวข้อ เกษตรอาหารสู่อนาคต

– วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 Workshop เรื่อง การจัดสวนบนขอนไม้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 3431

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *