ซีพี ออลล์ ผนึกกำลังภาครัฐ-ประชาสังคมสานต่อ CONNEXT ED เฟส 3 ยกระดับการศึกษาไทยต่อเนื่อง

ซีพี ออลล์ ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 32 องค์กรภาคเอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทย ต่อยอดความสำเร็จโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED สู่ระยะที่ 3 มุ่งยกระดับการศึกษาของประเทศให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ที่การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือพัฒนาบุคลากรในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญต่อการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED Workshop 2019)  กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทยในโครงการสานอนาคตการศึกษา ส่งผลต่อการสร้าง 3 สิ่งสำคัญให้เกิดขึ้น นั่นก็คือ “ประวัติศาสตร์” ในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 4,700 แห่งทั่วประเทศ นำไปสู่ “การปฏิรูปการศึกษา” ในทุกมิติ ถือเป็น “ปาฏิหาริย์” ต่อการเสริมความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาภาครัฐที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“มั่นใจว่า ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง ช่วยสร้างโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

จากคำกล่าวรมว.ศึกษาธิการ เปรียบเสมือนการสร้างพลัง และเป็นกำลังใจให้กับผู้นำรุ่นใหม่ หรือSchool partners จาก 33 องค์กรภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษา และช่วยสานต่อความสำเร็จดั่งเช่น 2 ระยะที่ผ่านมา

ด้านนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  ในประเทศไทย ได้ย้ำว่า นโยบายส่งเสริมการศึกษาในโครงการ CONNEXT ED ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกคนในองค์กรให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่เรียกว่า School Partners หรือ SP เพื่อลงไปร่วมศึกษาปัญหา และพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา การร่วมขับเคลื่อนโครงการ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีข้อมูล ที่จะนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานปีนี้ จึงเชื่อมั่นว่าจะยกระดับการศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศให้ดีขึ้นต่อ ๆ ไป

“ซีพี ออลล์ ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในทุกพื้นที่ ได้มีบทบาทร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้การดำเนินงานใน 2 ระยะที่ผ่านมาซีพี ออลล์สามารถเข้าใจ และเข้าถึงความต้องการของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ความดูแลกว่า 300 แห่งในทุกพื้นที่ จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคือ นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีทักษะอาชีพที่หลากหลาย  สามารถสอบเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง”  นายธานินทร์ย้ำ

ไม่ใช่แค่ผู้บริหารที่รู้สึกภาคภูมิใจเท่านั้น แต่ School Partner (SP) ของซีพี ออลล์อย่าง “จักรพรรดิ ธรรมสินธุ์”   ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง และ บริหารงานทั่วไป ได้บอกเล่าว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการในครั้งนี้ แม้จะเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ที่ได้เข้าไปมอบโอกาสหรือมอบทางเลือกให้กับเด็กๆ ด้วยหน้าที่การทำงานแล้ว ค่อนข้างยากที่จะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ ต้องขอบคุณภาครัฐที่สร้างสรรค์โครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณซีพี ออลล์ที่ให้โอกาสเข้าไปเป็นอีกหนึ่งกำลังเล็กๆ ซึ่งตนเองดูแล 3 โรงเรียนใน 2 จังหวัด  คือจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโรงรียนทั้ง 3 แห่งนั้นประสมผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ขณะเดียวกันไม่ได้เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกผ่าน STEM ศึกษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพื่อสร้างทักษะให้กับตัวเองและครอบครัว สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นทำให้ตนเองรู้สึกภูมิใจ พร้อมที่จะทำงานในโครงการนี้ ในปีต่อ ๆ ไป

            ทั้งนี้ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ ได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชน ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามปณิธานซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” 

                การที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญ สนับสนุนบุคลากรภายในองค์กรให้เห็นความสำคัญ และร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลและเกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *