SCG Experience พลิกโฉมร้านใหม่ พร้อมสินค้า-บริการครบวงจร ง่าย ครบ จบ ที่เดียว

SCG Experience ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร เปิดตัวร้านโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “Better Living Made Possible: เปิดประสบการณ์ใหม่ เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นจริงได้” ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ที่มีความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น ด้วยสินค้า บริการ โซลูชันที่ครบวงจร เติมเต็มทุกความต้องการของสมาชิกในบ้าน ผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเสริมประสบการณ์ให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ช่วยให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องที่ง่าย ครบ จบที่เดียว

นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ในเอสซีจี กล่าวว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้บริโภคต้องการที่อยู่อาศัยที่เน้นประโยชน์ใช้สอย (Functional Benefit) พร้อมการออกแบบที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองด้วย (Individual Need) SCG Experience ซึ่งเป็นร้านต้นแบบที่รวบรวมความรู้และสินค้านวัตกรรมเรื่องบ้าน ภายใต้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างพร้อมโซลูชันของเอสซีจี จึงต้องการให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสัมผัสประสบการณ์เพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจรได้จริง ภายใต้แนวคิด Better Living Made Possible การอยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นจริงได้ เพียงแค่ก้าวเข้ามาในร้าน ผ่านโซนสินค้าและบริการหลัก ได้แก่ 1.) Home and Living Solution เน้นสินค้าและบริการเรื่องบ้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง 2.) Living Design Studio บริการออกแบบโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันสำหรับทุกคนในบ้าน 3.) Smart Living Solution นวัตกรรมบ้านอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย และ 4.) Eldercare Living Solution นวัตกรรมเพื่อบ้านสำหรับผู้สูงวัย เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงวัยให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านคอยให้คำปรึกษา

นอกจากนี้ SCG Experience ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสนุกกับการเลือกซื้อสินค้า อาทิ การนำ VR Technology มาใช้ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของวัสดุที่จะเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ การใช้หุ่นยนต์ (Robot) สมสมัย เพื่อเป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าระหว่างเลือกซื้อสินค้าเช่นเดียวกับพนักงาน พร้อมทั้งได้พัฒนาช่องทางการซื้อ-ขายในรูปแบบ OMNI-Channel ที่เชื่อมต่อประสบการณ์ทั้งร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าถึงสินค้าและบริการจากเอสซีจีได้ทุกที่ทุกเวลา”

ทั้งนี้ จุดเด่นของสินค้าและบริการหลักเพื่อผู้อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด Better Living Made Possible : เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นจริงได้ ที่ SCG Experience ได้แก่

  1. Home and Living Solution ที่นำเสนอนวัตกรรมและดีไซน์เรื่องบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ทั้งสินค้านวัตกรรมและบริการครบวงจรเรื่องบ้านพร้อมการติดตั้ง ทั้งการสร้าง
    บ้านใหม่ ต่อเติมบ้าน ปรับปรุงหรือซ่อมแซมในทุกส่วนของบ้านเพื่อให้บ้านอยู่สบายขึ้น พร้อมการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เจ้าของบ้านได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงก่อนการตัดสินใจที่ร้าน
  2. Living Design Studio บริการออกแบบเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันเพื่อทุกคนในบ้าน โดยทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ (Living Experience Designer) ภายใต้คอนเซปต์ Intergeneration แนวคิดการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย โดยนำเสนอผ่าน 3 ดีไซน์หลัก ได้แก่ Smart Home Design การออกแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานทุกวัย Eco Home Design การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย Passive Design ที่คำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม และ Care Home Design การออกแบบ Universal Design เพื่อพื้นที่สำหรับผู้อยู่อาศัยทุกวัย เชื่อมต่อทุกพื้นที่และรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนในบ้านได้อย่างลงตัว โดยทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเจาะลึกไปถึงความต้องการในการใช้ชีวิตในบ้านและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันของคนทุกเพศทุกวัย ให้ทุกส่วนของบ้านลงตัวต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยในบ้านได้สูงสุด  
  3. Smart Living Solution นวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และทำให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย โดยเชื่อมต่อระบบสั่งงานผ่าแอปพลิเคชัน เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุม หรือสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ง่าย สะดวกสบาย และปลอดภัย ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  4. Eldercare Living Solution นวัตกรรมเพื่อบ้านสำหรับผู้สูงวัย บริการให้ความรู้พร้อมคำปรึกษา
    เพื่อออกแบบและรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงวัยให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด พร้อมคัดสรรสินค้าเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะจากทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ SCG Experience ยังเป็นพื้นที่ที่มีส่วนช่วยสร้างพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการจัดนิทรรศการ เวิร์คช็อป และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประดิษฐ์สิ่งของจากผ้าใบเก่า กล่องกระดาษเหลือใช้ เป็นต้น พร้อมการนำเสนอสินค้ารักษ์โลกภายในร้าน โดยมี ECO Shop มาร่วมสร้างและถ่ายทอดแนวคิดรักษ์โลกร่วมกันกว่า  20 แบรนด์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้อยู่อาศัย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมสินค้า พร้อมบริการ และโซลูชัน ที่ครบทุกความต้องการเพื่อผู้อยู่อาศัยได้ทุกวันที่ SCG Experience เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ในโครงการ Crystal Design Center ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com,
Facebook: scgexperience หรือ
โทร.
02-1019922 และติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel   

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *