บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า กับ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัมเว็ลธ์ จำกัด ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุนและผู้แนะนำลูกค้ากับ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แพลตฟอร์ม Easy Invest ที่ทำให้นักลงทุน สามารถลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้บริษัท ควอนตัมเว็ลธ์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนกว่า 15 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ในการบริหารพอร์ทการลงทุนแก่ กลุ่มลูกค้าสถาบัน และผู้มีสินทรัพย์สูง ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนที่อยู่ภายใต้คำแนะนำ รวมมากกว่า 5,000 ล้านบาทภายในปี 2565 นี้ โดยตั้งเป้าในการบริหารพอร์ทการลงทุนของลูกค้าให้เติบโตได้อย่างน้อยปีละ 8-10% ขึ้นไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.quantumwealth.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยทางบริษัทใช้ quantitative finance และ leading-edge technology ในการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการ และสอดคล้องกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้า โดยมีทีมผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

นางลิส เชีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด เปิดเผยว่า “จากการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทำให้บริษัทมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่สามารถลงทุนผ่านแพลต ฟอร์มของ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ว่ามีความทันสมัยและครอบคลุมในหลากหลายสินทรัพย์ ที่สำคัญคือ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ซึ่งจะเสริมศักยภาพให้เราสามารถเลือกเครื่อง มือการลงทุนต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและติดตามพอร์ทการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยประสบการณ์การทำงานในแวดวง Private Banking ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเงินโลกอย่าง สหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์ กว่า 15 ปี ส่งผลให้ ควอนตัม เว็ลธ์ มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นเครื่องมือการลงทุนมากมาย ที่สามารถช่วยบริหารจัดการพอร์ทการลงทุนของลูกค้าให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่จำกัดอยู่ที่สภาวะตลาดเสมอไป อีกทั้งยังจำกัดความเสี่ยงขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแฟลตฟอร์มการลงทุนของ หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด นับว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี” 

สำหรับการทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนกับลูกค้านั้น “ควอนตัมเว็ลธ์” ในฐานะผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้งยึดมั่นความเป็นกลางเพื่อให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีที่สุด ไม่จำกัดอยู่ที่สถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งเท่านั้นโดยจะแนะนำให้ลูกค้าเลือกลงทุนในกองทุนที่ดีที่สุดได้จากทุก บลจ. หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนแต่ reward/risk สูง อาทิเช่น Private Equity, Private Debt, Asset SWAP, Structured Note, หุ้น หรือ หุ้นกู้ในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนที่คาดหวังต้องสูงกว่า 8-10% ต่อปี โดยที่ความเสี่ยงอยู่ในกรอบที่ลูกค้าแต่ละท่านรับได้ เป็นต้น 

นายธีรธันย์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุน (Chief Investment Officer) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด กล่าวว่า “ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงมากมาย เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลงทุน โดยบริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเทรนด์นี้ จึงได้ทำการวิเคราะห์ และเฟ้นหาระบบการลงทุนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการที่ตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยยังให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมาผสมผสานในการวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ประกอบประกอบกับการให้บริการอย่างมืออาชีพภายใต้ความเข้าใจบริบทของลูกค้าแต่ละรายที่มีระดับความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น “ควอนตัม เว็ลธ์” ยังมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง 

นายปุณยวีร์ จันทรขจร ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ควอนตัมเว็ลธ์ ยึดมั่นในการบริหารความมั่งคั่งบนพื้นฐานของข้อมูล โดยการใช้ DATA ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตัดสินใจเข้าลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และช่วยให้ลูกค้าปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ที่ไม่เป็นระบบและเหตุการณ์ที่คาดไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในสิ้นปี 2023 โดยจะเพิ่ม Asset under Advisory (AUA) จากลูกค้าสถาบัน และ กลุ่มลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง (สินทรัพย์มากกว่า 30ล้านบาท) รวมกันกว่า 5,000 ล้านบาท” นางลิส เชีย กล่าวสรุปในที่สุด

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า เราเชื่อว่า แพลตฟอร์ม InnovesX ของเราจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับกลุ่มผู้ลงทุนของ บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด เนื่องจากสามารถตอบสนองการซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุนได้หลากหลายในทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม (Mutual Fund) , ตราสารหนี้ (Bond) , หุ้นต่างประเทศ (Offshore) , หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) อีกทั้งลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ จากการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด มองเป็นโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนไปยังกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์สูง ผ่านการดูแล แนะนำการการลงทุน จาก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงได้พันธมิตรที่ดีในการร่วมมือกันดูแลผู้ลงทุนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

ภาพลงนามในสัญญา

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญากับ นางลิส เชีย ประธานกรรมการบริหาร และ นายธีรธันย์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด โดย “ควอนตัม เว็ลธ์” ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าสถาบันและผู้มีสินทรัพย์สูงในผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งทั่วไปและซับซ้อน อาทิเช่น Private Equity, Private Debt, Asset SWAP, Structured Note, หุ้น หรือ หุ้นกู้ในต่างประเทศ แสดงความมั่นใจถึงระบบและเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ว่ามีความทันสมัยและครอบคลุมในหลากหลายสินทรัพย์ ณ อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า เมื่อเร็วๆ นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *