“หัวหินวิทยาลัย” คว้าชัย “ฟุตบอล-บาสเกตบอล” ศึก “กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน” ระดับจังหวัด (สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบ-ราชบุรี)

ผลการแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 4,600,000 บาท เป็นการแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล ระดับจังหวัด (สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบ-ราชบุรี) โดยใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

ประเภทฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นการแข่งขันในรอบจังหวัดประจวบคีรีจันธ์ แข่งขันที่สนามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย : โรงเรียนธนาคารออมสิน ชนะ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 3-2, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนธนาคารออมสิน แพ้ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0-1 ที่จังหวัดสมุทรสาคร แข่งขันที่สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร: โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เอาชนะ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 4-1, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ชนะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 4-0, โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย แพ้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 0-1

สำหรับผลการแข่งขันจังหวัดราชบุรี : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ชนะ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 2-0, โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ชนะ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 3-0, โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชนะ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 5-1, โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ชนะ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 4-0, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี แพ้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 0-1 ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก ส่วนผลการแข่งขันที่จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เอาชนะ โรงเรียนคงคาราม ไป 2-1

ส่วนผลการแข่งขันประเภท บาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับจังหวัด แข่งขันที่สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร : โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ชนะ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 51-21, โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ชนะ โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” 78-12, โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 33-30, โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ชนะ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 109-14, โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย แพ้ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 41-91 คะแนน

ผลการแข่งขันในระดับจังหวัดสมุทรสงคราม แข่งขันที่ สนามโรงเรียนศรัทธาสมุทร : โรงเรียนถาวรานุกูล แพ้ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 44-62, โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชนะ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 66-29 คะแนน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แข่งขันที่สนามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย : โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนทับสะแก 71-22, โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ชนะ โรงเรียนธนาคารออมสิน 36-30, โรงเรียนอรุณวิทยา จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม แพ้ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 20-68, โรงเรียนกุยบุรีวิทยา แพ้ โรงเรียนอรุณวิทยา 18-23, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนอรุณวิทยา 60-28 คะแนน ขณะที่จังหวัดเพชรบุรี ตัวแทนได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *