ม.รังสิต จัดพิธีเปิด FFLC x RSU Educational Cooperation Center

          ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ร่วมด้วย วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางการศึกษา FFLC x RSU Educational Cooperation Center หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ข้อมูลด้านการศึกษา สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ และ MR. IWAMOTO Hitoshi President of Fukuoka Foreign Language College (FFLC) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชั้น 5 อาคาร Student Center วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *