มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ ‘มหกรรมวิจัยและนวัตกรรม’เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 2024

มทร.ธัญบุรี ขนทัพผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ที่สร้างผลกระทบที่มีคุณค่าต่อสาธารณชน เกิดผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กว่า 200 ผลงาน มาจัดแสดงในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน — RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2024

Read more

เด็กบัญชี ม.รังสิต คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ครั้งที่ 17

          ทีมนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชย จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 17) ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 (RSU2) ได้แก่

Read more

เรียนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.รังสิตหลักสูตร 2 ปริญญา ที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคต

          โครงการ 1+2+1 วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนานาชาติด้านการเรียนรู้บริหารธุรกิจ ที่นักศึกษาไทยจะเรียน 1 สายวิชาชีพนั่นคือด้านบริหารธุรกิจ แต่ได้ถึง 2 นักศึกษาจะได้ใช้ภาษาจีนในการเรียน และสามารถสร้างคอนเนคชั่นกับเพื่อนชาวจีนในคลาสเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย นับว่าเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มุมมองการเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด และเศรษฐกิจของประเทศจีนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว           NYEIN YIN HTWE (Michelle) นักศึกษาชั้นปีที่ 1

Read more

สจล. ร่วมเทิดพระเกียรติ ร.4 ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 –15 กรกฎาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ เนื่องในโอกาส 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ณ อาคาร พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์       ร. 4 วัดราชาธิวาสวิหาร รองศาสตราจารย์  ดร.คมสัน มาลีสี

Read more

เด็กม.รังสิต คว้าแชมป์เขียนเรียงความ“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 11

          นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ เพื่อการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดงาน “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี”

Read more

สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยเพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน “ต้นธูปฤาษี” สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยประยุกต์ Fraunhofer IMW จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศ ในส่วนหนึ่งของความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับ“ต้นธูปฤาษี” วัชพืชที่ถูกมองข้าม แต่มีคุณสมบัติพิเศษ และมีเยอะในประเทศไทยมาเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี มาทำเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่เรียกว่า “Typha Board” ใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านไม้ทรงไทยเขตร้อน นอกจากนี้ยังมีการวางแนวทางถึงโครงการวิจัยร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงในสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป ผศ. ดร.รัชนี

Read more

สาขาเกาหลี ม.รังสิต จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี

          สาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และจำนวนชุดการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการเต้น K-POP แบนด์ดนตรีสด วงดนตรีอินดี้ เทควอนโด การขับร้อง การละเล่นพื้นบ้านเกาหลี และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนักศึกษาจาก Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้

Read more

RIC Muses ชมรมดนตรีของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิตพื้นที่ปล่อยของความสามารถด้านดนตรีของทุกคน

ชมรม RIC Music Club พื้นที่ปล่อยของสำหรับนักศึกษาที่มีใจรักในเสียงเพลง และเสียงดนตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต อีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตในการร่วมกิจกรรมของชมรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานแบบมีโครงสร้าง การบริหารจัดการภายในชมรม และไม่ลืมไลฟ์สไตล์ รวมทั้งความสามารถพิเศษของตนเอง Mr. Saw Min Myat Zarni Oo (Zan) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์

Read more

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เตรียมความพร้อมพานักศึกษาทุนภาคฤดูร้อนบินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการศึกษาภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ (Beijing Normal University-ZHUHAI) และ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University) โดยในปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้รับทุนจำนวน 45 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ จำนวน

Read more

ม.รังสิต มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจาการดำเนินงานขององค์กรเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนตามเทรนด์  ESG (Environment, Social, Governance) ที่เกิดจากความตื่นตัวจากปัญหาสภาวะโลกร้อน  นอกจากนี้ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลักดันให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนแนวทาง BCG Economy Model ทำให้สถาบันการศึกษาต้องปรับตัว โดยการขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการรักษ์โลกและความยั่งยืนมากขึ้น มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทชี้นำสังคม โดยวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ได้ให้ความสำคัญด้านปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีนโยบายสำคัญที่ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อมได้นำมาขับเคลื่อน คือ

Read more