ม.รังสิต จัดมหกรรมเกาหลีรังสิต 2019

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมเกาหลีรังสิต 2019 (RSU KOREAN LANGUAGE EXPO 2019) ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันมากมาย อาทิ การแข่งขันตกแต่งหน้ากากเกาหลี การแข่งขันวาดภาพ การประกวดเต้น K-pop การประกวดร้องเพลง การประกวดเดินแฟชั่น และการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *