นักวิจัยวลัยลักษณ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการอุ่นผักโขมอบชีสพร้อมทานด้วยคลื่นไมโครเวฟ แก้ปัญหาอุณหภูมิสุกไม่ทั่ว

รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เปิดเผยว่า ตนและทีมนักวิจัยประกอบด้วย นายอภินันท์ ปลอดแก้วและนางสาวการเกตุ วัฒนสิทธิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาฯ รวมถึง ผศ.วราศรี แสงกระจ่าง มรภ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทแวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานตรารีโอส์ เดลิ ผู้พัฒนาผักโขมอบชีสพร้อมทานชนิดแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2- 6 องศาเซลเซียสให้กับลูกค้าเซเว่น-อีเลฟเว่นได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค แต่เนื่องจากบริษัทเจอปัญหาหลังจากการอุ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟจะเกิดความร้อนในผักโขมอบชีสไม่สม่ำเสมอ ทางบริษัทจึงได้เข้ามาปรึกษากับทีมวิจัยเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้อุณหภูมิของผักโขมอบชีสมีการกระจายตัวของอุณหภูมิสม่ำเสมอ และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดอาหาร Frozen Food ให้สูงขึ้นด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ กล่าวถึงงานวิจัยชิ้นนี้ว่า ทีมนักวิจัยได้มีการสร้างแบบจำลองและจำลองการเคลื่อนที่ของคลื่นไมโครเวฟและทำการทดลองการอุ่นผักโขมอบชีส ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดิมของริโอส์ เดลิ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้การกระจายตัวของความร้อนไม่สม่ำเสมอ ซึ่งมีอุณหภูมิตรงกลางต่ำกว่ารอบๆมาก พบว่ามีสาเหตุมาจากข้อจำกัดในการทะลุผ่านของคลื่น(skin depth) ไมโครเวฟ ทำให้สนามไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็วแบบเอ็กโปเน็นเชียล และได้จำลองเพื่อแก้ปัญหาโดยการลดความหนาของผักโขมอบชีส และการปิดบรรจุภัณฑ์บางส่วนด้วยตัวนำ (ทองแดงหรืออลูมิเนียฟอยด์) ซึ่งจะทำให้มีการกระจายตัวของความร้อนสม่ำเสมอขึ้นมีความแตกต่างของอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิตรงกลางสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส เมื่อใช้ไมโครเวฟโหมดเบอร์ 5 ที่สำคัญยังได้พัฒนากล่องกระดาษซึ่งหุ้มด้วยแผ่นตัวนำสำหรับใส่บรรจุภัณฑ์ผักโขมอบชีสเดิมของบริษัท ซึ่งเมื่ออุ่นด้วยไมโครเวฟจะทำให้อุณหภูมิที่ตำแหน่งกึ่งกลางของผักโขมอบชีสสูงกว่า 50 องศาเซลเซียสและมีความแตกต่างของอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆน้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส

“โดยปกติหากใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ อุณหภูมิที่ขอบด้านนอกอาจสูงถึง 84 -90 องศาแล้ว แต่อุณหภูมิที่ใจกลางอาหารยังอยู่แค่ 50 -55 องศาเท่านั้น แต่หากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาใหม่ อุณหภูมิระหว่างขอบด้านนอกและใจกลางจะต่างกันเพียงไม่เกิน 10 องศา นั่นคือ หากอาหารที่ขอบด้านนอกอยู่ที่ 80 องศา อาหารด้านในตรงกลางก็จะอยู่ที่ 70 องศา ทำให้อุณภูมิของขอบอาหารด้านนอกและใจกลางไม่แตกต่างกันมาก อาหารจึงสุกและเฉลี่ยร้อนได้ทั่วถึงกันทั้งอัน ทั้งนี้ผลงานวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการอุ่นผักโขมอบชีสพร้อมทานด้วยคลื่นไมโครเวฟ ดังกล่าวได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว และทางบริษัทแวร์ลูซอสซิ่ง จำกัดได้ขอทำสัญญากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสกสว.เพื่อขอใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 7 ปีเพื่อการผลิตจำหน่ายในเชิงพานิชย์ต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ กล่าว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *