ผลมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมประเทศไทย

ผลมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมประเทศไทย

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าพระราชประทานถ้วยรางวัล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

สรุปผลมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมประเทศไทย วันนี้ทำการแข่งขันกันทั้งหมด 18 คู่ มีดังนี้.

คู่ที่ 1. (พิกัด 45 กก. ชาย) Mohammacl Rifdean Masdor (มาเลเซีย) ชนะคะแนน ดำรงค์ จาดแจ่ม (ไทย)

คู่ที่ 2. (พิกัด 45 กก. ชาย) รอซี บูเก็ม (ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) แพ้ชนะคะแนนให้กับ กฤษณะ บุระกรณ์ (สโมสรทหารอากาศ)

คู่ที่ 3. (พิกัด 45 กก. ชาย) อาณัติ เตะทอง (สโมสรเดชรันต์) แพ้คะแนนให้กับ วัชพล ทับทัน (สโมสรกองทัพบก)

คู่ที่ 4. (พิกัด 45 กก. หญิง) วริศรา ดวงจันทร์ (ไทย) ชนะน็อคยก1 Nurul tasha Amira Abdol (มาเลเซีย)

คู่ที่ 5. (พิกัด 45 กก. หญิง) สุนารี เลี้ยงประเสริฐ (สโสมรชาวไร่อ้อย) แพ้น็อคยก3 ให้กับ สมฤทัย สิริปทุม (สโมสรเดชรัตน์)

คู่ที่ 6. (พิกัด 45 กก. หญิง) เกตมณี ชะสิงห์ (สโมสรทหารอากาศ) ชนะคะแนน ภาวิตา ยูฮันเงาะ (ค่ายมวยลูกทรายกองดิน)

คู่ที่ 7. (พิกัด 46 กก. หญิง) Nor Atasha Binti Mohd (มาเลเซีย) แพ้น็อคยก3 ให้กับ จิฬาลักษณ์ จามน้อยพรหม (ไทย)

คู่ที่ 8. (พิกัด 48 กก. ชาย) นพคุณ วิเชียรชัย (สโมสรผู้ครองฟ้า) แพ้น็อคยก1 ให้กับ ชัยวิทย์ สุวรรณกูล (สโมสรแดนนภา)

คู่ที่ 9. (พิกัด 48 กก. ชาย) นฤพล จิตรา (สโมสรกองทัพบก) ชนะคะแนน จักรพรรณ์ หลอดชา (สโมสรทหารอากาศ)

คู่ที่ 10. (พิกุด 48 กก. หญิง) อภิญญา บุตรด้วง (ไทย) ชนะน็อคยก1 Nur Fatin Nabila Binti Abdullah (มาเลเซีย)

คู่ที่ 11. (พิกัด 54 กก. หญิง) สุธิตา กลิ่นลูกอิน (สโมสรชาวไร่อ้อย) แพ้คะแนนให้กับ หยาดรุ้ง เต๊ะหิรัญ (สพล.วิทยาเขตสุโขทัย)

คู่ที่ 12. พิกัด 54 กก. หญิง) วรรณสว่าง ศรีละออ (มรภ.สุริทร์) ชนะผ่าน อลิศา ยูฮันเงาะ (ค่ายมวยลูกทรายกองดิน)

คู่ที 13. (พิกัด 54 กก. หญิง) Nur Amisha Binti Azrilrizal (มาเลเซีย) ชนะคะแนน อังคนา พะยิ้ม (ไทย)

คู่ที่ 14. (พิกัด 67 กก. ชาย) สมิตร ใจบุญ (สโมสรผู้ครองฟ้า) ชนะน็อคยก2 ณัฐพล วิบุลศิลป์ (มรภ.สุราษฎร์ธานี)

คู่ที่ 15. (พิกัด 67 กก. ชาย) เอกบดินทร์จันทร์พวง (สโมสรเดชรัตน์) แพ้น็อคยก2 ให้กับ กิตติศักดิ์ สุขสงวน (สโมสรชาวไร่อ้อย)

คู่ที่ 16. (พิกัด 57 กก. หญิง) Nor Khairunnisa Binti Muhamad Riduaan (มาเลเซีย) ชนะคะแนน วัชราภรณ์ ทุมพัด (ไทย)

คู่ที่ 17. (พิกัด 75 กก. ชาย) เทวราช สุขเกษม (ม.เทคโนโบยีราชมงคลนคร) ชนะบาย สุทัศน์ บุญชิด (สโมสรเดชรัตน์)

คู่ที่ 18. (พิกัด 75 กก. ชาย) อนันดศักดิ์ ศรีสกุล (สโมสรชาวไร่อ้อย) แพ้น็อคยก1 ให้กับ ภศวัตร เกษมมาลา (สโมสรกองทัพบก)

สำหรับการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-25 กุภาพันธ์ 2562 เริ่มทำการแข่งตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.