SACICT ร่วมสืบสานต่อยอดงานเบญจรงค์ไทย จัดแสดงโชว์ผลงานเบญจรงค์ สู่นิยามใหม่ 10 Collections ภายใต้โครงการ SACICT Signature Collection 2019

“เครื่องเบญจรงค์” เป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยที่สะท้อนสัญลักษณ์ของความมั่งมีทางสังคม มาช้านานในสังคมไทย เริ่มมีการนำเข้าเครื่องปั้นดินเผาจากแดนมังกรเข้าสู่ดินแดนสยาม และได้รับความนิยมแพร่หลาย จนกลายเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าจวบจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบัน เครื่องเคลือบเขียนลายลงยา 5 สี ที่เราเรียกว่า “เครื่องเบญจรงค์” นี้ถูกยกเป็นงานศิลปหัตถกรรมชั้นสูงที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ยังคงสืบสานและอนุรักษ์งานหัตถกรรมชั้นครูยังคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานเบญจรงค์ จึงจัดทำโครงการภายใต้ชื่อ “SACICT Signature Collection” เพื่อให้ผู้ผลิตแต่ละรายพัฒนารูปแบบเบญจรงค์ให้สามารถแข่งขันในตลาดและสร้างสรรค์ผลงานได้ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น

โครงการ “SACICT Signature Collection” ในปี 2562 นี้ ได้มีการสร้างสรรค์และต่อยอดงานเบญจรงค์ โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานเบญจรงค์ อาทิเช่น ครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมด้านงานเบญจรงค์ จากทั่วประเทศ จำนวน 10 ราย ที่พร้อมนำสินค้าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับนักออกแบบ เพื่อพัฒนางานเบญจรงค์แบบดั้งเดิมให้มีรูปแบบร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็น การร้อยเรียงใหม่ของลายดั้งเดิม การเปลี่ยนรูปแบบเป็นของตกแต่งและจิวเวอรี่สมัยใหม่ รวมทั้งการผสมผสานกับเทคนิคและลวดลายใหม่ๆ อย่างมีเอกลักษณ์ อาทิ ลายชิโนโปรตุกีส การเขียนสีเดี่ยว เทคนิคบลูแอนด์ไวท์ งานประติมากรรม และงานศิลาดล ซึ่งสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานเบญจรงค์สู่นิยามใหม่ 10 Collections และจัดแสดงให้ชมในงาน “SACICT Craft Trend Show” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. และบริเวณโซน ICONCRAFT ณ ICON SAIM วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยภายในงานมีกิจกรรม สาธิตการทำขนมถ้วย พร้อมตกแต่งบนภาชนะเบญจรงค์ และสาธิตการทำเค้กกล้วยหอมลูกพรุน พร้อมตกแต่งการจัดแบบชุดเซ็ทน้ำชาบนภาชนะเบญจรงค์ เพื่อให้คนยุคใหม่ได้เห็นถึงความวิจิตรสวยงามของงานเบญจรงค์ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นจากการนำมาเป็นของที่ระลึก ผ้าอเนกประสงค์และสมุดลายเบญจรงค์ แจกให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน


คุณอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงที่มาโครงการในครั้งนี้ว่า “เบญจรงค์ เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่วิจิตรงดงามและทรงคุณค่า เป็นศิลปะชั้นสูงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน แต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและแนวคิดของผู้คน ส่งผลให้งานศิลปหัตถกรรมจำเป็นต้องปรับตัว SACICT ได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนและเป็นที่มาของ “โครงการ SACICT Signature Collection” ซึ่งริเริ่มและดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ โดยสนับสนุนให้ผู้ที่รังสรรค์งานเบญจรงค์ไทยได้เปิดมุมมองใหม่ ค้นหาและพัฒนาจุดเด่นของตน บนพื้นฐานของการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับจินตนาการอันกว้างไกล เกิดเป็นผลงานเบญจรงค์รูปลักษณ์ใหม่ที่มีความร่วมสมัย เน้นการใช้งานจริงในวิถีชีวิตปัจจุบันที่สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างเพื่อเป็นจุดขาย รวมถึงการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงงานเบญจรงค์ได้มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานเบญจรงค์ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านแล้ว ย่อมสามารถก้าวเดินต่อไปได้ด้วยตนเอง พร้อมนำพางานเบญจรงค์ไทยไปในทิศทางใหม่ซึ่งจะยังคงสืบสานรากแห่งภูมิปัญญาที่ยังอยู่ในรูปลักษณ์ใหม่ที่พร้อมก้าวไปสู่ตลาดสากล”

จากความตั้งใจในการสืบสานต่อยอดงานเบญจรงค์ของ SACICT ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสืบสานงานศิลปหัตถกรรมด้านงานเบญจรงค์ไปสู่คนรุ่นหลัง แต่เน้นถึงการเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ หรือหน่วยงาน องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ที่พัฒนาโดย SACICT เพื่อนำไปสู่การนำมาใช้งานจริง และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ไทยไปสู่ตลาดสากล
สามารถติดตามรายละเอียด โครงการ “SACICT Signature Collection” ได้ทาง www.sacict.or.th หรือติดตามข่าวสารที่ www.facebook.com/sacict/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *