Open House 2019 HCU NEW GEN #เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่

เมื่อวันที่  2  และ  3  สิงหาคม  2562  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน  คุณครู  และผู้ปกครอง  ในงานเปิดบ้าน“Open House 2019 HCU NEW GEN #เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่”ปีนี้จัดเป็นภาคต่อของงานเปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว” Huachiew Family Edutown 2018 ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเมื่อปีที่แล้ว  ปีนี้จึงเพิ่มเวลาเป็นสองวันเพื่อให้น้อง ๆ และผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเอง  รูปแบบการจัดงานอบอุ่นสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ  น้อง ๆ นักเรียนและคุณครูเลือกชมและร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น  การแสดงหุ่นคน ม.หัวเฉียวฯ จากศูนย์วัฒนธรรม  พูดคุยกับ 33 ฮีโร่รุ่นพี่ที่บูธ HERO SPACE  ถ่ายภาพที่ระลึก  ที่ Photobooth ร่วมสัมมนาและ Workshop เรื่อง  ทรัพยากร   เครือข่าย   เพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย  ชมการแสดงจาก 3 ศิลปิน  ได้แก่  วง Lipta  แม็กซ์  เจนมานะ  ตุ๊กกี้  สุดารัตน์ และวง Tukky Band ชมการแสดงเปิดตัว  13 HERO จาก  13  คณะวิชา  และเล่มเกมส์แจกของรางวัล 

 สิ่งสำคัญที่สุดของการเปิดบ้านครั้งนี้คือต้องการให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนรุ่นใหม่  เป็น NEW GEN ภายใต้แนวคิด  3  ตัวอักษร  คือ HCU ซึ่งนอกจากจะเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (Huachiew Chalermprkiet University) แล้วยังมีความหมายบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะสร้างความแตกต่าง  โดดเด่น  และเป็นเอกลักษณ์ ตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัย  คือ  มีความเป็น Hero ด้วยการกล้าคิดและกล้าทำในสิ่งสร้างสรรค์  Change เปลี่ยนแปลงตัวเอง  คนรอบข้าง  และสังคมไปสู่สิ่งดี  และ Universal มีความเป็นสากลด้วยทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  ซึ่งบุคลิกลักษณะเด่น  3  ประการนี้มหาวิทยาลัยจะบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและ การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา  

เปิดบ้านครั้งนี้ปิดฉากด้วยรอยยิ้ม  เสียงหัวเราะ  และใครที่พลาดปีนี้เจอกันใหม่ปีหน้า  ขอบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาด  ติดต่อติดตามที่ huachiewfanpage หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.hcu.ac.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *