เจ๋ง!!!…ร้านค้าปลีกฯ เอสซีจี ผ่านมาตรฐานสินค้าคุณภาพ มอก.100%

เอสซีจี โดยนายณรงค์ พราหมเกษม ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการร้านค้า ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และผู้แทนจำหน่ายของร้าน เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในโอกาสที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและบริการจากเอสซีจีที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้แทนจำหน่าย ได้แก่ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น, เอสซีจี รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์ และ เอสซีจี โฮม บุญถาวร ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภายใต้การควบคุมของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มค่า ปลอดภัย และสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกรายการของเอสซีจีในร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ป้ายร้าน มอก.

ทั้งนี้ ร้านที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและป้ายร้าน มอก. จำนวน 8 ร้าน ได้แก่ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น พิษณุโลก, เอสซีจี โฮมโซลูชั่น สามพราน, เอสซีจี โฮมโซลูชั่น มีนบุรี กรุงเทพฯ, เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี, เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เชียงราย, เอสซีจี โฮมโซลูชั่น สุโขทัย, เอสซีจี รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์ แยกปฐมพร จ.ชุมพร และเอสซีจี โฮม บุญถาวร จ.กระบี่

เอสซีจี โฮมโซลูชั่น, เอสซีจี รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์ และ เอสซีจี โฮม บุญถาวร เป็นศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบพร้อมช่วยประมาณราคา รวมถึงการสร้างหรือปรับปรุงบ้านจากผู้เชี่ยวชาญของเอสซีจี ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME CONTACT CENTER 02-586-2222

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *