นักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมหญิง มหาวิทยาลัยรามคำแหงคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน“ซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 62”

สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย นำโดยนายโกศล ยิ้มไพบูลย์ นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาซอฟท์บอลในการแข่งขัน“ซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2562”โดยทีมชายที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ ทีม NICE และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนักกีฬาซอฟท์บอลหญิงที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักกีฬาซอฟท์บอล จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการจัดการแข่งขัน “ซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” นายโกศล ยิ้มไพบูลย์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันของสมาคมฯ ทุกรายการ สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ วางเป้าหมายของการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลไทยสู่การแข่งขันระดับสากล ให้นักกีฬามีความสามารถเข้าไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ สมาคมฯ ผลักดันนักกีฬาให้ฝึกทักษะกีฬาซอฟท์บอลที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันในรายการต่างๆ ในต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น การแข่งขัน“ซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ จึงเปิดโอกาสให้นักกีฬาซอฟท์บอลไทยจากทั่วประเทศ ทั้งประเภทซอฟท์บอลทีมชายและทีมหญิงให้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักกีฬาซอฟท์บอลไทย และสมัครเข้าร่วมในรายการแข่งขันซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหลายทีมจากทั่วประเทศ สมาคมกีฬาซอฟท์บอลเอง มีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในประเทศ พัฒนา ฝึกทักษะนักกีฬาสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขัน “ซอฟท์บอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของนักกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันจากสมาคมฯ ซึ่งสมาคมฯมุ่งหวัง ผลักดัน นักกีฬาซอฟท์บอลให้ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันที่มากขึ้น พัฒนาทักษะการแข่งขันให้แก่นักกีฬาซอฟท์บอลไทย เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลไทยสู่มาตรฐานสากล”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.