ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือคลอง 4 จัดกิจกรรม ปั่น CAR FREE DAY 2019

วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ตลาดกลางลาดสวาย อ.ลำลูกกา คลอง 4 จ.ปทุมธานี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือคลอง 4 ร่วมกับ ต้อย ปกเกษ คงเขียว จัดกิจกรรม ปั่น CAR FREE DAY 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวินัย สังวาลย์เงิน อดีตนายก อบต.ตำบล ลาดสวาย และ นางปกเกษ คงเขียว
ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนว นมาก จุดประสงค์ในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ลดการจาราจรติดขัดบนท้องถนน และ ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนชาวตำบลลาดสวายและตำบลใกล้เครียง อีกด้วย

นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี เผยว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ลดการจาราจรติดขัดบนท้องถนน และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลลาดสวายและตำบลใกล้เคียงได้รวมพลังออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติด โดยเส้นทางเริ่มต้นจากตลาดกลางลาดสวาย ไปตามถนนลำลูกกาคลอง 4 หรือไสวประชาราษฏ หลังจากนั้นจะไปสิ้นสุดที่ตลาดกลางลาดสวายกันอีกครั้ง โดยมีระยะทางทั้งหมด 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ในงานยังจัดให้มีกิจกรรมอีกมากมาย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.