อพท. พื้นที่ 6 แถลงผลสำเร็จกิจกรรมเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายใน-ต่างประเทศ

อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดแถลงข่าวผลสำเร็จโครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของพื้นที่ (Destination Brand Awareness)เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายในประเทศ ภายใต้ชื่องานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๑ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา และจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ดำเนินการในทวีปเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่องานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๙ ณ เมืองโอซาก้า ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรม ณ เมืองแอสตานา ประเทศคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านแก่สถาบันการศึกษา จำนวน ๑๕ แห่ง ใน ๘ คลัสเตอร์และพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วย โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และจดจำได้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และเพื่อสร้างโอกาสให้ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการขายระดับนานาชาติ ได้รับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสามารถเข้าสู่การตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลผ่านทาง Facebook Fangpage อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน  ผู้จัดการอพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.