รัฐ-เอกชน จับมือเปิดตัวหนังสือ “อาหารทั่วไทย จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร” รวมอาหารเด่นจากทั่วไทย ชูเมืองไทยสู่จุดหมาย Gastronomy Tourism

เปิดตัวหนังสือ “อาหารทั่วไทย จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, อพท., ปตท., ททท., สมาคมภัตตาคารไทย และพันธมิตร ภายใต้การจัดทำโดยบริษัทสุชาโตและบริษัทณัฐสุรงค์ รวมอาหารเด่นจากทั่วไทย ชูเมืองไทยสู่จุดหมาย Gastronomy Tourism  เผยอาหารไทยสร้างรายได้จากภาคท่องเที่ยวสูงถึง 154,000 ล้านบาท

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท มีการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ อาหารทั่วไทย จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร โดย 11 พันธมิตรได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ทิพยประกันภัย, สมาคมภัตตาคารไทย, หยั่นหว่อหยุ่น, ฮาตาริ, ทราเวล เรดิโอ, มีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ และหนังสือเล่มนี้จัดทำโดย บริษัท สุชาโต จำกัด และบริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด

นายชาย นครชัย
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า วัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมด้านใดๆ คือวัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ตกทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง แต่ละท้องถิ่นของไทยจะมีลักษณะอาหารการกินที่แตกต่างกันออกไป อาหารไทยเกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนในการคิดค้น ปรับปรุง พัฒนา ดัดแปลง นำเอาวัตถุดิบต่างๆ ที่มีในท้องถิ่นประกอบกันเป็นอาหารรสชาติอร่อย มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในทุกภาคของประเทศ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือได้ว่าอาหารไทยคือหนึ่งในมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือร่วมส่งเสริมและสนับสนุนอาหารไทย

ทั้งนี้ ซีเอ็นเอ็น ทราเวลได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับประเทศที่มีวัฒนธรรมอาหารดีที่สุดในโลก 10 ประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อาหารไทยติดอันดับ 8 ของอาหารที่มีวัฒนธรรมดีที่สุดในโลก ด้วยความที่อาหารไทยเน้นความประณีต พิถีพิถัน เป็นยา และใช้วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้เป็นอาหารยอดนิยมของนานาประเทศ โดยอาหารไทยที่ชาวต่างชาติคุ้นเคยดีและชื่นชอบในรสชาติเช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ผัดไทย ผัดกะเพรา ต้มข่าไก่ หมูสะเต๊ะ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการ อพท.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่อยู่ในกระแสหลัก ทั้งของไทยและของโลก เพราะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ล้วนนำอาหารท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากอาหารถิ่นสามารถเป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราว การดำเนินชีวิต เอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงกายภาพ เช่น การเกษตร ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตัวเอง

อพท.สนับสนุนการเชื่อมโยงอาหารและการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษในความดูแลของอพท.ไว้ด้วยกัน เพราะอาหารเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ ทั้งในรสชาติและความสุนทรีย์ของอาหาร ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ไก่ทอดมะแขว่น อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, ขนมพระร่วง ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จังหวัดสุโขทัย, ขนมจีนหน้าตั้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, แกงไก่กะลา ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี, หมูหยองชากแง้ว จังหวัดชลบุรี และกะปิเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นต้น

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
\รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวว่า อาหารไทยนับเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ อาหารไทยมีรสชาติอันล้ำเลิศไม่แพ้ชาติใดในโลก อาหารไทยจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก อาหารแต่ละภาคสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความแตกต่างของแหล่งอาหาร และวัตถุดิบ จากความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลที่ได้รับจากอาหารต่างชาติ และผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่

อาหารไทยจึงนับเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการเดินทางค้นหา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้า เมื่อมีการเติมคุณค่าลงไปให้อาหารท้องถิ่น เกิดการพัฒนาต่อยอดกลายเป็นสินค้าเข้าสู่กระบวนการห่วงโซ่ความต้องการของการท่องเที่ยวได้ครบวงจรในที่สุด

หนึ่งในแรงจูงใจที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยถึง 40 ล้านคน เพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว, ด้านธรรมชาติ (Attractions), มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏให้พบเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ความสนุกสนานเพลิดเพลินของการบริการและนันทนาการ (Entertainment) กิจกรรมการช้อปปิ้ง ตลอดทั้ง “ความเป็นไทย” ที่แสดงผ่านกริยามารยาท มิตรจิตมิตรใจ การพูด การสนทนา การแต่งกาย วิถีชีวิต ที่สำคัญคือ “อาหารการกิน” ของคนไทย ที่สร้างความประหลาดใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแบบไม่รู้ลืม เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจำนวน 3.08 ล้านล้านบาทนั้น พบว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หรือมีมูลค่าราว 154,000 ล้านบาท

นางฐนิวรรณ กุลมงคล
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมภัตตาคารไทย

นางฐนิวรรณ กุลมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า สภาอุตฯท่องเที่ยวและสมาคมภัตตาคารไทยร่วมส่งเสริมคุณค่าของอาหารไทยไปพร้อมๆ กับส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อไปชิมอาหารในภูมิภาคต่างๆ โดยมีเป้าหมายสร้าง Experience ของอาหารในทุกภาค เปิดประสบการณ์ให้กับนักชิมและนักท่องเที่ยวได้เดินทางตามรอยไปชิม และภูมิใจในเมืองไทยและอาหารไทย

นางสาวสาธิตา โสรัสสะ
ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ,อุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ,
รองประธานคลัสเตอร์ท่องเที่ยว สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

นางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ,อุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ,รองประธานคลัสเตอร์ท่องเที่ยว สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า ได้จัดทำพ็อคเก็ตบุ๊คเล่มนี้ขึ้น โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารไทย โดยเฟ้นหาอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดต่างๆ และร้านอาหารเก่าแก่ของบางจังหวัดที่อยู่มายาวนาน เพื่อจะเผยแพร่อาหารเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โดยพ็อคเก็ตบุ๊คเล่มนี้เป็นผลงานเล่มที่ 31 ของสาธิตา โสรัสสะ และมีผู้ร่วมจัดทำได้แก่ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ,ดร.สุชาติ ศรีตะมา บล็อกเกอร์ภาคภาษาอังกฤษ และนายชาธร โชคภัทระ ช่างภาพประจำเล่ม บล็อกเกอร์ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศบล็อกเกอร์ของททท.มาแล้ว  การจัดงานเปิดตัวหนังสือครั้งนี้ จัดที่ โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก โรงแรมบูติคที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ เป็นเรือนเก่าที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช 2400 เดิมถือเป็นเรือนพักอาศัยของพระนมของพระองค์ท่าน และเป็นส่วนหนึ่งของวังเทเวศร์

ภายในงานมีการจัดโซนอาหารภาคต่างๆ พร้อมเหล่าเซเลบได้แก่ 6 ดีเจสาวของเอฟเอ็ม 104.5 แทรเวล เรดิโอ ร่วมนำเสนอความเป็นไทย เชิญชวนเที่ยวและสัมผัสอาหารภาคต่างๆ ได้แก่ กนกนาถ ขจรกิจโกศล เซเลบสาวภาคอีสาน , ปานรดา ภูมิศุภนนท์ เซเลบสาวภาคตะวันออก ,แววรัตน์ ชำนาญภักดี เซเลบสาวภาคเหนือ , กสินา วิบูลย์วุฒิวงศ์ และหนามเตย พรพิบูลย์ เซเลบสาวภาคกลาง ,วันเพ็ญ จิตต์รุ่งเรืองชัย เซเลบสาวภาคใต้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.