ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พูดคุยแลกเปลี่ยน และทำกิจกรรม Workshop สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์และรุ่นพี่จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ณ อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.