ม.รังสิต เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (47th The Sun Games 2020)

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และสนามแข่งขันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 43 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

                ภายในงานมีการจัดประชุมวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ “Sport Innovations for Changes” โดย ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรอีกหลายท่าน ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 6-200 อาคารพระพิฆเนศ (Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2791-5692

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.