พิธีมอบรางวัล “การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2563” Thailand Franchise Award 2020 : TFA 2020 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนร่วมพิธีมอบรางวัล “การประกวดรางวัลธุรกิจ แฟรนไชส์ ประจำปี 2563”Thailand Franchise Award 2020 : TFA 2020 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก ในตลาดทั้งในประเทศและสากลมากยิ่งขึ้น โดย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ

พร้อมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟ้าลดา แสงเมฆ โทร 06 4842 4882

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.