ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เข้ารับโล่ ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 ให้แก่ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด โดยมี นายบุญญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติมาร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.