มวล.จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจฯต่างประเทศ

               ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดค่าย International Cooperative Education Camp (INTER COOP CAMP 2023) เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่นักศึกษาก่อนสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

               อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. เปิดเผยว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ (INTER COOP CAMP 2023) ณ จังหวัดสงขลาและรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะระหว่างประเทศ ทั้งการใช้ชีวิตและทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยมีนักศึกษาของ มวล.จาก 9 สำนักวิชา จำนวน 43 คน และมีตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ จาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในนามเครือข่ายพัฒนา CWIE ภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ เสริมสร้างให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศในภาคการศึกษาต่อไป

               ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล. กล่าวว่า ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้ความสำคัญกับสหกิจศึกษาต่างประเทศและยังถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นสากล ปัจจุบันมีการส่งนักศึกษาไปในประเทศต่าง ๆ แล้ว จำนวน 22 ประเทศ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมนี ฮังการี อังกฤษ กรีช ตุรกี ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน แอฟริกาใต้ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว โมรอคโค ปาปัวนิวกีนี และเนปาล โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน มีนโยบายปรับปรุงทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ช่วยให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศได้มากขึ้น

               “มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมรรถนะความเป็นสากลให้แก่บัณฑิต เพิ่มประสบการณ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตต่างแดน ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในต่างประเทศเพิ่มโอกาสที่จะไปทำงานกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้อีกด้วย”  ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล. กล่าว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.