กรมการค้าภายในจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชน พร้อมยกระดับการประกอบธุรกิจของชุมชน

กรมการค้าภายในจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หมู่บ้านทำมาค้าขาย”
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชน พร้อมยกระดับการประกอบธุรกิจของชุมชน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ในโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ(ภาคกลาง)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาตนเองและยกระดับในการประกอบธุรกิจของชุมชน ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ห้างค้าส่งค้าปลีก ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ รวมทั้งช่องทางการค้าออนไลน์ (E-commerce) มางานเดียวเหมือนได้ไปทุกที่ รวมทุกโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายไว้ที่เดียว ทั้งการสาธิตและจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.