พีไอเอ็ม จับมือ AOTS พัฒนาการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI

พีไอเอ็ม จับมือ AOTS พัฒนาการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยประธานลงนามทั้ง 2 ฝ่าย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี พีไอเอ็ม และ Mr. Joji Tateishi, Senior Managing Director, AOTS  พร้อมกันนี้ผู้บริหารและบุคคลสำคัญให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน  นำโดย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน),  คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ การทำความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย ทำโครงการศึกษาดูงานร่วมกัน  การแลกเปลี่ยนบุคลากร และสร้างโอกาสในการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำด้านปัญญาประดิษฐ์ สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับสากลสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0  และในโอกาสเดียวกัน มีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “AI Technology for New Generation and Industry” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ   แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.