หัวเฉียวฯเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2

ม.หัวเฉียวเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่  2  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัยองคมนตรี  เป็นประธานในพิธี  และท่านหลู่ย์เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา  และพิธีสำคัญ  ได้แก่  พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  พิธีเปิดรูปปั้นเถาจูกง (เทพเจ้าแห่งการค้า) สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันของสองสถาบัน  และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ม.หัวเฉียวฯ ยศเส

หลักสูตร วทจ. เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้นำยุคใหม่ที่ต้องการเข้าใจเรื่องจีนให้เข้าถึงแก่นการพัฒนาศักยภาพของจีน และเพิ่มโอกาสการสร้างสัมพันธภาพระหว่างไทยและจีนอย่างยั่งยืน  โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง  สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่  คุณณภัทร  สกุลหงษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 099-338-2802 หรือ 02-312-6300-79 ต่อ 1546

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.