RSU Study Abroad จัดงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

RSU Study Abroad จัดงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ (RSU Study Abroad Center) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรีแนะนำหลักสูตรโดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 22 อาคาร TST (ใกล้รถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ MRT จุตจักร)
งานนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ University of Manchester, University of Leeds, Cardiff University และอีกมากมาย พร้อมการแนะนำหลักสูตร RSU Joint Programme ระดับปริญญาโทกว่า 39 หลักสูตรจาก 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/rsustudyabroad2019 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ (RSU Study Abroad Center) มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์วิภาวดี โทร. 02-617-9911, 061-157-8955 , 098-285-6114 หรือ LINE: @rsustudyabroad Email: contact@rsustudyabroad.com

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.