เปิดวิสัยทัศน์ “ธนาวุฒิ ศิริเรือง” นายกสมาคม วิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่ ย้ำ ภาพรวมธุรกิจด้านนี้เติบโต 5,000 ล้านต่อปี

เปิดวิสัยทัศน์ “ธนาวุฒิ ศิริเรือง” นายกสมาคม วิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่
ย้ำ ภาพรวมธุรกิจด้านนี้เติบโต 5,000 ล้านต่อปี

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ในงานประชุมครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง เนื่องจากคนเดิมได้หมดวาระลงครบสองสมัย ผลการเลือกตั้งนายกคนใหม่ในครั้งนี้ผลสรุปออกมา นายธนาวุฒิ ศิริเรือง ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกอีกหนึ่งสมัยในที่ประชุมโดยสมาชิกทั้งหมดลงมติเห็นชอบให้ นายธนาวุฒิ ศิริเรือง ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง คนใหม่และได้เป็นนายกสองสมัยซึ่งเป็นที่ได้รับความไว้วางใจในการทำงานและผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี


นายธนาวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า นโยบายของปี 2562 นี้จะได้จัดทำสมุดคู่มือแจกจ่ายให้กับสมาชิก และจะจัดจำหน่ายด้วยเพื่อให้ประชาชนจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการจำจัดปลวกที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและเป็นต่อสิ่งแวดล้อม และนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงยังได้ฝากบอกว่าปัจจุบันนี้ มีบริษัทที่ไม่ถูกต้องเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนได้มารับบริการกำจัดปลวกอีกเป็นจำนวนมากโดยไม่รับผิดชอบเวลาที่มีปัญหาจะทิ้งงานไปเลย ทำให้บริษัทที่ถูกต้องและรับผิดชอบต้องรับปัญหาไปด้วยจึงฝากบอกให้ประชาชนทั่วไปก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ให้ตรวจเช็คให้ดีๆก่อนตัดสินใจใช้บริการครั้งต่อไป


นายกสมาคมฯ กล่าวต่อว่า วิชาชีพกำจัดแมลง ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และมีความยินดี ที่จะมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้ กับองค์กรอย่างเต็มที่ นโยบายที่จะผลักดันให้ เกิดขึ้นในช่วงก้าวเปลี่ยนสำคัญสู่ โมเดลประเทศ เข้า ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในส่วน ธุรกิจภาคบริการกำจัดแมลง ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่นคั่งยั่งยืนนั้น สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง จะส่งเสริมให้เกิดการวิวัฒนา การด้านการบริการ ที่มีองค์ความรู้และทักษะสูงนำไปสู่มูลค่าการบริการที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างศักยภาพให้มวลสมาชิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม การรักษารูปลักษณ์ที่ดีของสมาคมฯ ต้องสืบสานไว้ เพื่อต่อยอด ย้ำความเป็นสื่อกลางทางความคิดสร้างความสนใจให้ผู้ร่วมทำธุรกิจกำจัดแมลง เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นรวมทั้งความแตกต่าง ให้เป็นหนึ่งเดียว สรรสร้างความสามัคคี และมีอภิสิทธ์

สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ นายธนาวุฒิ กล่าวย้ำว่า
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจกําจัดแมลงทั้งในทางปฎิบัติและทางวิชาการ
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อข้องต่าง ๆ ในการประกอบการค้าของสมาชิก
3. เป็นสื่อประสานงานการประกอบการกับหน่วยราชการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การประกอบธุรกิจกําจัดแมลงดำเนินไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกเพื่อความสัมพันธ์อันดีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญในการ ประกอบธุรกิจกําจัดแมลงเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และทางปฏิบัติในการประกอบธุรกิจกําจัดแมลงร่วมกัน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพกําจัดแมลงให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักวิธีการในการให้บริการเพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึงผู้ให้บริการ
6. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพพลานามัยและจัดให้มีกิจกรรมเป็นครั้งคราว
7. สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวภาวะตลาดกําจัดแมลงเคมีอุปกรณ์การให้บริการกําจัดแมลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการวิชาชีพกําจัดแมลงให้เป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนและภาครัฐ
9. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ตลอดสองสามปีที่ผ่านมาภาพรวมของเศรษฐกิจยังคงทรงตัว หรือพูดตามตรงอาจไม่ดีเท่าไหร่นักถ้ามองจากภาพรวม แต่ตลาดของธุรกิจกำจัดแมลงก็ยังคงยืนอยู่ได้โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ในอนาคตอาจทำให้ตลาดดีขึ้นหรือเติบโตได้อีก ทำให้สัดสวนเรื่องของตัวเลขจากภาพรวมอยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.