ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการภาคตะวันออก ร่วมขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่อีอีซี

ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการภาคตะวันออก ร่วมขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่อีอีซี

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบังและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักบริหารบุคคลเพื่อร่วมขับเคลื่อนสหกิจสู่อีอีซี” เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่พื้นที่เศรษฐกิจอีซีซี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษ“การบริหารบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” มีสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก กว่า 40 สถานประกอบการ จำนวน 80 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวว่า พื้นที่ภาคตะวันออกมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงจำนวนมาก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเวทีในการสะท้อนกลับการดำเนินจัดสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ การใช้ประโยชน์จากโครงการสหกิจศึกษาในการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกัน และการจัดสหกิจศึกษานานาชาติในโอกาสต่อไป ที่สำคัญยังเป็นโอกาสในการร่วมพัฒนาผู้บริหาร นักบริหารงานบุคคลและผู้ที่สนใจของสถานประกอบการในเขตภาคตะวันออก เพื่อให้มีองค์ความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย

“ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเข้มแข็งในเรื่องความร่วมมือกับสถานประกอบการอยู่แล้ว แต่เพื่อเพิ่มพื้นที่สถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่สถานประกอบการภาคตะวันออกถือเป็นพื้นที่สำคัญซึ่งหากนักศึกษาได้ลงไปปฏิบัติสหกิจศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งในการนำความรู้ไปต่อยอดการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี” ดร.อัตนันท์ กล่าว

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.