สสว.- ISMED-SCB จัด Coaching Camp ปลดล็อคข้อจำกัด ยกระดับSME มุ่งสู่ Digital Economy

 สสว.ร่วมกับ ISMED ปูพรมจัดกิจกรรม Coaching Camp ให้คำปรึกษาในลักษณะพี่เลี้ยง 8 ครั้งทั่วประเทศ ให้กับ SME ในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincial Champions ปี 2562 จำนวน 462 รายจาก 77 จังหวัด ระดมกูรูผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ มุ่งปลดล็อคข้อจำกัด SME และ Micro SME ในการยกระดับธุรกิจสู่ Digital Economy พร้อมจับมือ SCB ปักหมุดผู้ประกอบการในโครงการ บน Google My Business แบบ Realtime และคัดเลือกตัวแทน SME Provincial Champions เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าในประเทศและศึกษาดูงานพร้อมเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ ช่วงเดือน สิงหาคม 2562

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวทางสำคัญสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจีดีพีของประเทศ ซึ่ง สสว.ก็ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การทำงานตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยใช้โมเดล “SME SPEED” ในการดำเนินงาน โดยเน้นว่า SME ไทยวันนี้ ต้องเก่ง ใน 5 เรื่อง ภายใต้คำว่า Speed โดย S ย่อมาจาก Smart P ย่อมาจาก Pro Active E ตัวแรก คือ Efficiency E ตัวที่สอง คือ Exclusive และสุดท้าย D คือ Digitalization เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ผ่านหลากหลายโครงการ

ผอ.สสว. เผยอีกว่า สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการดำนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยงหรือโค้ชชิ่งแคมป์ ภายใต้โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 8 รุ่นทั่วประเทศ ให้กับผู้ประกอบการในโครงการจำนวน 462 รายจาก 77 จังหวัด เป็นการให้คำแนะนำโดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญในการผลักดัน SME สู่ Digital Economy รวมถึงพาผู้เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาดูงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับชุมชน การสร้างเครือข่าย และมีการประยุกต์ใช้ดิจิทัล มาเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ โดยคาดหวังว่า จะเป็นการปลดล็อค ข้อจำกัด และยกระดับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็น Future SME ที่เก่ง ทันสมัย เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในปัจจุบัน และพร้อมปรับเปลี่ยนสู่อนาคต

นายสุวรรณชัย กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมทั้ง 8 ครั้งนี้ สสว. ยังได้จับมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Google My Business ธนาคารแรกในประเทศไทย ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปักหมุดสถานที่ประกอบการของตนบน Google My Business แบบ real time ผ่านการให้บริการของ SCB เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสมัครใช้งาน บน Google My Business เป็นการส่งเสริมให้ SME ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Google ด้วย Google My Business ซึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2562 นี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 462 ราย ครอบคลุม 77 จังหวัด ที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โดยในปัจจุบัน เป็นการดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยง หรือ Coaching Campเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดผู้เข้าร่วมโครงการในการยกระดับธุรกิจสู่ Digital Economy จำนวนทั้งสิ้น 8 รุ่น ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 5 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 6 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 8 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จังหวัดชลบุรี

ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สสว. จะดำเนินการคัดเลือก ตัวแทน Provincial Champions 2019 ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขยายธุรกิจในตลาดระดับประเทศ จำนวน 154 ราย เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่จะจัดขึ้นในส่วนกลาง พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจที่ต่างประเทศ จำนวน 10 ราย ในช่วงเดือน สิงหาคม 2562

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.