ม.วลัยลักษณ์จับมือมหา’ลัยในอังกฤษ จัดประชุมนานาชาติออนไลน์ ISCIR 2022

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ม. Warwick ประเทศอังกฤษ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติออนไลน์ ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ISCIR 2022 เชิญนักวิจัยจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ The

Read more

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์(น้องซี) นักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ ขอขอบคุณนางสุชาดา เกษมทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแก่น้องซีในทุกๆด้านอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

Read more

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 116 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021

 UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021 จากจำนวน 959 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั่วโลก เมื่อเร็วๆนี้  ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับมาเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่

Read more

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เติมทักษะ เปิดประสบการณ์ ‘บางกอกแอร์’

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกการบิน (สุโขทัย) จ.สุโขทัย เชื่อมความรู้ สัมผัสการปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบิน  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ

Read more

ร่วมมือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ Prof. Jin Weiwei  อธิการบดี Tianjin Agricultural University ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของสถาบันเสรินหนง รวม 40 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้การดูแลของสถาบันเสรินหนง “Shennong Institute” คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

“เด็กหลุดนอกระบบ วิกฤตที่ยังไม่จบ”เร่งสร้าง“ห้องเรียนฉุกเฉิน”ช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กหลุดจากโควิด-19

เครือข่ายการศึกษา ร่วมกับ กสศ. สำรวจสถานการณ์ปัญหาเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบในพื้นที่ พบ  ยากจนฉับพลัน – ย้ายถิ่นจากการตกงาน – เรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิผล  ต้นเหตุเด็กไทยเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19 ศ.ดร.สมพงษ์ ห่วง 3 เดือนอันตรายเด็กหลุดนอกระบบ อาจเข้าสู่วงจรสีเทา ชี้ต้องเร่งหยุดวิกฤต  ด้วยมาตรการเร่งด่วน เสนอแนวทางทำ “ห้องเรียนฉุกเฉิน”  Emergency Classroom สร้างระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู  ปรับหลักสูตรยืดหยุ่น

Read more

พ่อคนนี้จะดูแลลูกให้ดีที่สุด คุณพ่อตัวอย่าง มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ทำการคัดเลือกรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี 2564 นักศึกษาทั้ง 12 คณะ โดยมีพ่อตัวอย่างเข้ารับโล่จาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี จำนวน 15 ท่าน 1 ใน 15 ท่าน คือ คุณพ่อทินกร มีทอง คุณพ่อของนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว นายอดิศักดิ์

Read more

ได้แล้ว! 5 ทีมนักศึกษา ตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขัน R2M 2021 ระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้​ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประกวดแผนธุรกิจ (Pitching Day) โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” R2M 2021 (Research to Market) ระดับภูมิภาค ภาคใต้ เพื่อเฟ้นหา 5 ทีมนักศึกษาเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศ 

Read more

สุดยอด! ธนาคารปูม้า มวล.-วช. คว้ารางวัลชนะเลิศ เวที Thailand Research Expo 2021

ธนาคารปูม้า มวล.-วช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดธนาคารปูม้าระดับประเทศ ในงาน Thailand Research Expo 2021 ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 1.6 แสนบาท พร้อมเตรียมปล่อยแอพลิเคชัน LayKhon ขายปูม้าออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

Read more

มทร.ธัญบุรี ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเทอม ช่วงโควิด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า นักศึกษา

Read more