คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลง สนับสนุนทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ศ.นพ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Mr.Sergei Mileidievich Millian บริษัท อะเมริ – เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนวิจัย ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

Read more

เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก. ต้อนรับน้องใหม่ปี’62

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดงละครเวที  เรื่อง “เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก.” แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าจนจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่  อาทิ  มารยาทในห้องเรียน  ชีวิตเด็กหอ  หาความรู้นอกห้องเรียน  หรือใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและลดมลภาวะ  เป็นต้น  ซึ่งนักแสดงทั้งหมดเป็นรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ หอประชุม มฉก. บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ

Read more

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนเตรียมพร้อมเดินทางศึกษาต่อประเทศจีน

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน ประจำปี 2562  ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศจีน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่านักศึกษาทุนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่น้องๆ ด้วย เพื่อเป็นการแนะแนว แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ม.วลัยลักษณ์วิจัยสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานบริการสปาศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัยสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานบริการสปาศรีวิชัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล และยกระดับยกระดับมาตรฐานการบริการสปาในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวฯ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ร่วมกันดำเนินการวิจัยภายใต้แผนวิจัย“การสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการบริการสปาศรีวิชัย” ในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส กล่าวต่อไปอีกว่า แผนการวิจัยดังกล่าวดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

Read more

ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต จัดพิธีมอบกาวน์ เข็มสัตตบุตย์ และเข็มอรุณกร

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบกาวน์ก้าวสู่วิชาชีพแพทย์แผนตะวันออก พิธีมอบเข็มสัตตบุตย์ และเข็มอรุณกร ครั้งที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2791-6000 ต่อ

Read more

ศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 คาดแล้วเสร็จปลายปี ’62 นี้ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Read more

Open House 2019 HCU NEW GEN #เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่

เมื่อวันที่  2  และ  3  สิงหาคม  2562  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน  คุณครู  และผู้ปกครอง  ในงานเปิดบ้าน“Open House 2019 HCU NEW GEN #เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่”ปีนี้จัดเป็นภาคต่อของงานเปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว” Huachiew Family Edutown

Read more

CIM จับมือ Wiztech เปิดตัว AI โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ งานวิจัย ของ การแพทย์แผนไทยและเพิ่มขีดความสามารถ ทางธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อให้ธุรกิจด้านการแพทย์แผนไทยมีความสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง พร้อมเปิดตัว Application สำเร็จรูปสำหรับคลินิกการแพทย์แผนไทย โดย CIM ร่วมกับบริษัท

Read more

ม.รังสิต เปิด 2 หลักสูตรธุรกิจใหม่ เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ (RSU Study Abroad Center) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรแลกเปลี่ยน MSc International Business และ MSc Management 2 หลักสูตรใหม่ ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับ University of Hertfordshire (UH) ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา

Read more

นักวิจัยมทร.ธัญบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ้าขาวม้าจากฟางข้าว

“ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าว” บ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลงานการออกแบบโดย อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์ นักวิจัยและอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาลวดลายผ้าขาวม้า เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ งบประมาณ ปี 2562” โดยได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Read more