มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์-สัมพันธ์พี่น้อง

เฟรชชี่ มทร.ธัญบุรี ตบเท้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ล้นหอประชุม มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ

Read more

‘9 ราชมงคล’ รวมทัพ ขานรับ อว. เรียนข้ามมหาวิทยาลัย – สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธาน ทปอ.มทร. ประชุมหารือกับปลัดกระทรวง อว. และลงนามความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และสานต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล           รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายรวมถึง มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ได้รับเกียรติจาก

Read more

มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรม 9 ราชมงคล ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง ได้จัด “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” พร้อมด้วย “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม

Read more

มทร.ธัญบุรี จับมือ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสร้างนวัตกรรมตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติชี้ “ปลอดภัย ประหยัดแรงงานคนและเวลา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี – สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เผยความสำเร็จ “การพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ” ในโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่นำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า

Read more

มทร.ธัญบุรี – สสว. ยกทัพ อัพความรู้ออนไลน์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘จันทบุรี’

นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่าสสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดติวเข้มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.จันทบุรี “พลิกธุรกิจดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและการจัดการธุรกิจออนไลน์” รุ่นที่ 5 ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย MSME Step up ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม นิว แทรเวล

Read more

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 8 รางวัล เวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯรอบภูมิภาค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 8 รางวัลสหกิจศึกษา เวทีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 รอบภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ตอนบนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น (CWIE) ประจำปี 2565 รอบภูมิภาค

Read more

วลัยลักษณ์ หารือ The Open University of Fujian เตรียมดึงนศ.จีนเรียนต่อป.ตรี ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Mr. Mingguang Zhao, Executive Dean, College of Overseas Chinese, The Open University of Fujian ประเทศจีนพร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาหารือขยายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ผลงาน Ups and downs นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ

ผลงาน Ups and downs ของ “น้องตั๊ก” นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คว้ารางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ การออกแบบเครื่องประดับ การประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ ในงานไทยทะยาน “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN

Read more

วิสดอม วี กรุ๊ป ร่วมผลักดันสื่อการศึกษาโครงการใช้อุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตราคาประหยัด รองรับการศึกษายุคใหม่

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มีผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนกว่า 10 ราย ได้ทำโครงการดี ๆ เพื่อปล่อยสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตราคาประหยัด(เฉพาะกิจพิเศษ) รองรับการศึกษายุคใหม่ เชื่อมโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน เผย วิสดอมวี กรุ๊ป 1 ในพันธมิตรรับหน้าที่ดูแลคอนเทนต์วิชาการ จัดหลักสูตรเสริมทักษะวิชาการ (Hard Skill) และทักษะที่ทำให้ผู้เรียนมีความโดดเด่นเป็นมืออาชีพ (Soft Skill) รองรับการทำงานในโลกยุคใหม่ นางสาวไหมฟ้ารดา ธัชรัชตะอนันต์

Read more

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กรมแพทย์แผนไทยฯ และ 6 บริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือ พัฒนางานวิจัย กัญชา กัญชง และกระท่อม

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหาร 6 บริษัทภาคเอกชนร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชง และกระท่อม รวมทั้งสิ้นกว่า 10 โครงการ  โดยมีผู้บริหาร บุคลากรของม.วลัยลักษณ์

Read more