มทร.ธัญบุรี จัดพิธีน้อมรำลึก-มอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญวันพระราชทานนาม  “ราชมงคล”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ 2566” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า ทุกวันที่ 15

Read more

ม.วลัยลักษณ์ เปิดศูนย์สาธิตการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้

          ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี จัดพิธีเปิด “ศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้”  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เพื่อยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” โดยมีนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

เทดฟันด์ หนุน ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืช

เทดฟันด์ สนับสนุน  บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาต้นแบบ ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สามารถใช้งานง่ายรูปแบบผงสปอร์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะที่ปรึกษา บริษัท

Read more

3 นักศึกษา ว.นานาชาติ ม.รังสิต เตรียมความพร้อมเดินทางไปเรียนโครงการ 3+1 ประเทศอังกฤษ

            วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อว่าโครงการ 3+1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และ University of the West of England (UWE) การเรียนรู้จากหลายมุมมอง หลากหลายสภาพแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคจะส่งเสริมตัวนักศึกษาเอง และนั่นคือความท้าทายของการเติบโต Miss Doseda Dy นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Read more

ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดค่าย “Amusons-nous en français !”

               สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  โรงเรียนราชินีบูรณะ และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดค่าย “Amusons-nous en français!” กิจกรรมวอล์คแรลลี่ภาษาฝรั่งเศส สร้างความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนสายภาษาฝรั่งเศสจำนวน 209 คน จาก 18 โรงเรียน ณ

Read more

สถาบันการทูต ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่

               สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (IDIS) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของสถาบัน การวางแผนการเรียน แนวทางการในการเรียน ความเป็นไปได้ในการสำเร็จศึกษา ผลงานต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสถาบัน นักศึกษา และผู้ปกครอง ภายในงานได้เปิดให้ผู้ปกครองมีโอกาสสอบถาม ซักถามในเรื่องต่างๆ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคาร Student Center (อาคาร

Read more

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คิดค้น ถุงขับถ่ายหน้าท้อง ลดกลิ่น เปิดทิ้งอุจจาระ ใช้ได้ถึง 30 ครั้ง 

‘ลดทอนการเกิดกลิ่นลงได้เมื่อผ้าเปื้อนอุจจาระ เปิดก้นถุงทิ้งอุจจาระทิ้งได้ โดยถุงลักษณะนี้ยังไม่มีในท้องตลาด และสามารถถอดซักได้ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ หทัยวลีวงศ์ นักวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เจ้าของผลงานถุงคลุมอุปกรณ์รองรับของเสียจากทวารเทียมทางหน้าท้อง       (The colostomy bag covers) บอกถึงคุณสมบัติของผลงาน โดย ผศ.สุนีย์ เผยว่า จากข้อมูลสถิติทางการแพทย์ของไทยในปัจจุบันพบว่า มะเร็งลำไส้และทวารหนักกลายเป็นโรคยอดฮิตติดอันดับ 1

Read more

คณะอาชญาวิทยาฯ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และ พลตำรวจโท ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องสามพราน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Read more

คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันผู่เจียงแห่งมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมหนานจิง

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันผู่เจียงแห่งมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมหนานจิง ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียน และหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ ผู้บริหารสถาบันผู่เจียงแห่งมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมหนานจิง ยังได้มอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์แด่ ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาคาร Student Center

Read more

ทำความรู้จักเฟรชชี่ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ซิลมี่ย์ – ปานลันดา มณีวงษ์

Small Steps Everyday “การที่เราพยายามทีละนิดไปเรื่อยๆ เราอาจจะไม่เหนื่อยมาก แล้วก็จะสำเร็จในอนาคตเอง” คือแนวคิดการใช้ชีวิตของ “ซิลมี่ย์” นางสาวปานลันดา มณีวงษ์ เฟรชชี่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสาวน้อยน่ารักสดใสคนนี้กันเลย                “ซิลมี่ย์” สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก The Newton Sixth Form School และปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

Read more