กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – มทร.ธัญบุรี ปลื้มกิจกรรม “พัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร”ดันมูลค่าซื้อขายทะลุ 11.7 ล้านบาท

               กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงความสำเร็จ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ร่วมโครงการกว่า 200 คน เกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า 11.7 ล้านบาท                รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Read more

มวล.ร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมนานาชาติออนไลน์Climate Smart Agriculture ผู้สนใจจาก 8 ประเทศเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices Online Workshop สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ มีผู้สนใจจาก 8 ประเทศ 70 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช

Read more

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563

Read more

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ดันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่‘From Gen Z to be CEO’ กว่า 1,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to Be CEO)บ่มเพราะความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการหลังเรียนจบ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำร่องบูรณาการหลักสูตรการศึกษาร่วมกันให้มีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีนักศึกษา

Read more

เปิดรับด่วน 62 อัตรา พนง.มหาวิทยาลัย สายวิชาการ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งอาจารย์ รวมทั้งหมด 62 อัตรา โดยวุฒิปริญญาโทเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกเงินเดือน 31,500 บาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภา มทร.ธัญบุรี

Read more

กสศ.ยกระดับเป็นองค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 64 ได้คะแนน 93.56 พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมนำไปสู่ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

กสศ.ยกระดับเป็นองค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 64 ได้คะแนน 93.56 พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมนำไปสู่ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน   นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :

Read more

Thai Hemp Wellness เซ็น MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิจัยหลักสูตรปริญญาโทกัญชง

บจก. ไทยเฮมพ์เวลเนส และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกัญชง รวมถึงวิจัยการทดสอบสายพันธุ์ โดย นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด และ พญ.พิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุม ‘อาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย’ ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้เข้าร่วมการประชุม 2021 RAVTE Annual AB&EB& GA Meeting ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของสมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาในเอเชีย (Regional Association of Vocational Technical Education in Asia – RAVTE) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง Ho Chi

Read more

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก ช่วยลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum “เซรั่มจากสารสกัดเปลือกมังคุดและส้มแขก” ที่มีฤทธิ์ในการลดริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำ และยับยั้งแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์และสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Innovation and Health Products มวล. เปิดเผยว่า ตนและทีมนักวิจัยจากมวล.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนากล้าเชื้อผงปลาส้ม ช่วยผู้ประกอบการผลิตปลาส้มได้ทุกฤดูกาล

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คิดค้นกล้าเชื้อผงปลาส้ม เพื่อผลิตปลาส้มที่มีคุณภาพคงที่ ลดระยะเวลาการผลิต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และช่วยผู้ประกอบการสามารถผลิตปลาส้มได้ในทุกฤดูกาล รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล  นักวิจัยและอาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ปลาส้มเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่ประชาชนนิยมบริโภคในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาส้มยังใช้การหมักแบบพื้นบ้าน (Tradition Fermented) จึงมักพบปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  รวมถึงระยะเวลาการหมักผลิตภัณฑ์ และรสชาติยังไม่คงที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้     

Read more