ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 หวังเป็นเวทีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สามารถแสดงความรู้ ความสามารถและได้พัฒนาทักษะด้านภาษา และยังเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

Read more

ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ม.นากามูระ ประเทศญี่ปุ่น

          ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนากามูระ จังหวัดฟุโกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมให้การต้อนรับ ในการเดินทางมาหารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างกัน ณ ห้องประชุม อาคาร Student Center

Read more

ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท “GRAND PRIZE”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท “GRAND PRIZE” รางวัลสูงสุดในงาน และรางวัล “GOLD PRIZE” ในผลงานวิจัย “Mobile High-capacity Oxygen Generator for

Read more

สจล.เชิญชวนผู้สนใจสมัคร หลักสูตรระยะสั้น“เทคโนโลยีมิกซ์เสียง 360 องศา Dolby Atmos  Pro Tools Mixing Course”วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนดจัดงานอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “เทคโนโลยีมิกซ์เสียง360 องศา Dolby Atmos Pro Tools Mixing Course”ให้กับบุคคลที่สนใจสมัครเรียน สอนโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Dolby Atmos Mixing อันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ อ.บอย อินคา (วรวิทย์ พิกุลทอง), อ.ติ๊ด

Read more

สจล.เชิญชมงาน KMITL Innovation Expo 2024 ระหว่างวันที่ 1-3มีค.2567

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักลงทุน ผู้ประกอบการ  และผู้สนใจทั่วไป  เข้าชมงาน KMITL Innovation Expo 2024 ภายใต้แนวคิด SustainED นวัตกรรมจากการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ อุตสาหกรรมในทุกมิติ ทั้งด้านการขนส่งยานยนต์ในอนาคต พลังงานสะอาด เกษตรออแกนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย นวัตกรรมสังคม

Read more

จากงานสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ ม.รังสิต สู่ผ้าคลุมไหล่ ๕ ลวดลาย ผลงานสร้างสรรค์ฝีมือนักศึกษา

          มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวคอลเลคชั่นผ้าคลุมไหล่ ๕ ลวดลาย ผลงานสร้างสรรค์ฝีมือนักศึกษา โดยพัฒนาต่อยอดดีไซน์จากงานสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัย ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นความเป็นเลิศในทางวิชาการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิดความชำนาญ สามารถพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยสนับสนุนงานศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย และการบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

Read more

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมไม้ นักวิจัยจาก 4 ชาติเข้าร่วม

ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Timber Engineering Education and Research Symposium” นักวิจัยจากประเทศแคนาดา เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์และไทยเข้าร่วม ม.วลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ และมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “International Timber Engineering

Read more

ยินดี กับ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ได้รับรางวัล “GOLD PRIZE”

 เมื่อเร็ว ๆ นี้  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลประเภท “GOLD PRIZE” ผลงาน “UNSEEN ZOO  EXHIBITION KIOSK” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand

Read more

สาธิต ม.รังสิต จัดกิจกรรม “SBS Rangsit Student Showcase”

          โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม SBS Rangsit Student Showcase: Empowering Futures การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม การเติบโตแบบองค์รวม ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYYY_YMZHg6peXGkaKGHaQnQg0RWyq_KWRkwGskRPjyC4nA/viewform

Read more

ม.รังสิต พัฒนาคนรุ่นใหม่สู่นักปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ (Young Leaders for Health)

          มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่นักปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ (Young Leaders for Health) มุ่งบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)           ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า “โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่นักปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ (Young Leaders for Health: YL) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มแผนงานเชิงพื้นที่ องค์กร

Read more