สสว. ผนึก 3 แพลตฟอร์มยักษ์ ดันแคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด”

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ซึ่ง สสว. มี 6 หน่วยงานพันธมิตรร่วมดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

Read more

ดีพร้อม ผนึก ช้อปปี้ ดันสินค้าวิสาหกิจชุมชนสู่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2564 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม จับมือ ช้อปปี้ เร่งเครื่องเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่มิติแห่งช่องทางการขายชีวิตวิถีใหม่บนช้อปปี้ เน้นช่วยส่งเสริมการขายให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการได้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ก้าวสู่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าคัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมแคมเปญอีเวนท์ออนไลน์เพิ่มเติม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากได้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบเดิม

Read more

2 CEO CHANI ร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชั่นกระเป๋าสุดพิเศษ SIRIVANNAVARI BANGKOK ณ ไอคอนคราฟต์

คุณชนิยา ดวงวิไลศิลป และคุณพฤนท์ภัสสรณ์ ลีธรรมเนตร ผู้บริหารผลิตภัณฑ์แป้งพัฟผสมรองพื้น ภายใต้แบรนด์ CHANI เข้าร่วมงานเปิดตัว คอลเลคชั่นกระเป๋าสุดพิเศษ “S’Craft Craftsmanship 2021” จากพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงจัดแสดงและจำหน่ายที่ ไอคอนคราฟต์(ICONCRAFT) ชั้น 4 ไอคอนสยาม พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา 16

Read more

SKY CROP เดินหน้าปลูกฟ้าทะลายโจร 5,000 ไร่

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย SKY CROP เริ่มลงปลูกกล้าฟ้าทะลายโจรกว่า 5,000 ไร่ทั่วประเทศ คาดว่าสามารถเก็บผลผลิตฟ้าทะลายโจรได้สูงถึง 15 ล้านตัน ตั้งเป้าส่งออกต่างประเทศหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร วันที่ 7 กันยายน 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

สสว.จับมือ JD CENTRAL – LAZADA – SHOPEE ดันแคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด”

นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปีนี้ สสว. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานหลากหลายโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหอการค้าไทย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ มีการระดมความรู้อบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Read more

มทร.ธัญบุรี จับมือสสว.ช่วยผู้ประกอบการออนไลน์เพิ่มความรู้มุ่งสู่จีน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มทร.ธัญบุรี ดำเนินการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยDigital Marketing  ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพ และปริมณฑลนั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมกว่า 3,600 ราย มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าออนไลน์

Read more

LINE เผยทิศทางกลุ่มธุรกิจ LINE for Business มุ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อธุรกิจไทย

เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ตอกย้ำเส้นทางการเติบโตตลอด 10 ปี สู่การเป็นแพลตฟอร์มหลัก ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย      LINE ประเทศไทย เผยทิศทาง LINE for Business ปี 2021-2022 เดินหน้าเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตอกย้ำการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้คนไทย ทั้งการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจ มุ่งให้ความรู้พร้อมพัฒนาต่อเนื่องเครื่องมือธุรกิจบนแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับการเติบโตและแข่งขันของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนหลังวิกฤต นายนรสิทธิ์

Read more

ตลาดสมุนไพรยุคโควิด คึกคัก ทางเลือกใหม่ของการเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย หลินจือมิน ขึ้นทะเบียนเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้ว

ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดใหม่ๆ ทำให้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดการแสวงหา ยา หรือ สมุนไพร เพื่อมาช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร ที่สามารถระบุสรรพคุณตรงนี้ได้ต้องขึ้นทะเบียนสมุนไพรกับองค์การอาหารและยา หรือ อย. เท่านั้น ขณะนี้จึงเป็นโอกาสดีของคนไทย ที่จะมีทางเลือกใหม่ของการเลือกใช้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย นายชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ CEO บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ อย.ได้รับขึ้นทะเบียนให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “หลินจือมิน”

Read more

พช. ต่อยอดขาย OTOP ออนไลน์ ผนึกกำลัง Shopee จัดแคมเปญพิเศษ “OTOP Midyear Fest 2021” ช่วยผู้ประกอบการกว่า 600 ร้านค้า สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด-19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ OTOP รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยร่วมมือกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน นำสินค้า OTOP ที่คัดสรรจากผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 600 ร้านค้า จำหน่ายออนไลน์ บน Microsite : www.shopee.com/otop

Read more

Thisshop ได้ LexinFintech เสริมทุนกว่า 100 ล้าน รับตลาด E-Commerce โตต่อเนื่อง

Thisshop ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบผ่อนชำระได้แห่งแรกในประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท LexinFintech ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการบริโภคและการเงินออนไลน์ชั้นนำสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ของจีน และบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการระดมทุนมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท พร้อมด้วยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อร่วมกันให้บริการที่มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในไทย Thisshop จะใช้เงินทุนดังกล่าวในการเพิ่มจำนวนกลุ่มสินค้าและปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัท LexinFintech ที่ได้ให้บริการแก่ผู้บริโภค Gen-Z ในจีนกว่า 100

Read more