5ปืนรณยุทธไทยคว้า5รางวัลที่เชคฯ

ตามที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนครั้งที่ 1 World Extreme Cup รายการ IX CZ Extreme Euro Open 2019 ณ.สาธารณรัฐเชค ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมี นายเจษฎา แผ่อารยะ เป็นผู้จัดการทีม นั้น

โดยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย ประสบความสำเร็จ อย่างงดงาม โดย คว้ารางวัล ได้ถึง 5 รางวัล ดังนี้

  • นายหรินทร์ ประพันธ์ เหรียญเงิน Production Junior
  • เด็กชายญาณพัฒน์ อินทรชาธร เหรียญทองแดง Production Junior
  • สิบตารวจโทหญิงพัชรินทร์ อินหอม เหรียญทองแดง Production Lady
  • นายศิริโรจน์ พลอยสุทธิ เหรียญเงิน Revolver 2nd
  • นายครรชิต โอฐสัตย์ Revolver Senior 2nd

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.