ซอฟท์บอลชาย “ฮ่องกง” และซอฟท์บอล “สาวไทย” คว้าแชมป์ในการแข่งขัน “ซอฟท์บอล ไทยแลนด์โอเพ่น 2019”

นักกีฬาซอฟท์บอลชาย “ฮ่องกง”และนักกีฬาซอฟท์บอลทีมหญิงของไทย คว้าแชมป์ “ซอฟท์บอล ไทยแลนด์โอเพ่น 2019” (Softball Thailand Open 2019) หลังเปิดเกมส์การแข่งขันกับทีมนักกีฬาซอฟท์บอลประเภททีมชาย และประเภททีมหญิงจากทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง บรูไน และสิงคโปร์ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน Softball Thailand Open 2019 ที่ผ่านมา ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นายโกศล ยิ้มไพบูลย์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในฐานะที่สมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนักกีฬา มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่จะพัฒนาศักยภาพนักกีฬา รวมถึงพัฒนาการจัดการแข่งขันซอฟท์บอลไทยไปสู่ระดับสากล ให้มีความสามารถแข่งขันกับนักกีฬานานาชาติได้ และเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพมีความพร้อมในการลงสนาม การจัดการแข่งขัน “Softball Thailand Open 2019” ที่สมาคมฯ ได้ร่วมกับสมาคมซอฟท์บอลนานาชาติเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 4 ประเทศด้วยกัน คือ ไทย ฮ่องกง บรูไน และสิงคโปร์ ซึ่งสมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณนักกีฬาซอฟท์บอลทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักกีฬาซอฟท์บอลรวมถึงสมาคมซอฟท์บอลอีก 3 ประเทศ ทั้งสิงคฺโปร์ ฮ่องกง บรูไน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยสมาคมฯมุ่งผลักดัน นักกีฬาซอฟท์บอลไทยให้ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันที่มากขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะการแข่งขันให้แก่นักกีฬาซอฟท์บอลไทยไปด้วยในขณะเดียวกัน และยกระดับการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลไทยให้ได้มาตรฐานสากลสู่ระดับนานาชาติต่อไป นายโกศล กล่าว

ทั้งนี้สมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ซอฟท์บอล ไทยแลนด์โอเพ่น 2019” (Softball Thailand Open 2019) มุ่งหวังให้การแข่งขันในครั้งนี้เป็นแมทช์ที่ให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาฝึกทักษะกับนักกีฬา เพื่อสามารถยกระดับการแข่งขันในรายการอื่นๆต่อไป และสมาคมฯจะเดินหน้าพันธกิจด้านให้การสนับสนุนทั้งการจัดการแข่งขันและการฝึกนักกีฬาให้พัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นพันธกิจที่สมาคมฯดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.