เปิดผลสำรวจวิกฤตพนันออฟไลน์สู่ออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน พบกลุ่มตัวอย่างเคยเล่น 86% ส่งผลกระทบทั้งเงิน งาน สุขภาพ เกิดความรุนแรงในครอบครัว

เปิดผลสำรวจวิกฤตพนันออฟไลน์สู่ออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน พบกลุ่มตัวอย่างเคยเล่น 86% ส่งผลกระทบทั้งเงิน งาน สุขภาพ เกิดความรุนแรงในครอบครัว ด้าน“อดีตผู้มีประสบการณ์” เผยเทคนิคการโกง ไม่มีวันเอาชนะเจ้ามือได้ เตือนอย่าถลำลึก หมดตัวไม่เหลืออะไร ขณะที่“มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล” เรียกร้อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานหลุดพ้นจากวงจรพนัน เชียร์เร่งปราบพนันออนไลน์
วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ในเวทีเสวนา“พนันออฟไลน์ สู่ ออนไลน์ ภัยร้าย แรงงานไทย” จัดโดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยภายในงานมีการแสดงละครสั้นจำลองสถานการณ์ผีพนัน โดยกลุ่มละครเฉพาะกิจเธียร์เตอร์
นางวงศ์จันทร์ จันทร์ยิ้มมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์การเล่นพนันออฟไลน์และพนันออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยเริ่มจากการพนันออฟไลน์ สำรวจในพื้นที่ ย่านปริมณฑลจากโรงงาน 12 แห่ง จำนวน 5,757 ตัวอย่าง ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่30 ปี ขึ้นไป สำรวจระหว่าง กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยา รองลงมา โสด หม้ายหย่าร้าง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ57.72 มีรายได้10,000-20,000 บาท เกินครึ่งหรือร้อยละ50.62 ชักหน้าไม่ถึงหลังใช้จ่ายเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บ เมื่อถามถึงภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว พบว่า ต้องดูแลพ่อแม่ ดูแลลูก
นางวงศ์จันทร์ กล่าวว่า จากผลสำรวจสูงถึง ร้อยละ 86.96 เคยเล่นการพนัน ช่วงอายุที่เริ่มเล่นมากที่สุดคือ 20-29 ปี รองลงมา เล่นพนันอายุต่ำกว่า20 ปี ส่วนความถี่ในการเล่น พบว่า เดือนละ1-2 ครั้ง มีเพียงร้อยละ5 ที่เล่นมากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และผู้ที่ชักชวนให้เล่น คือ คนในชุมชน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเล่นต่อครั้ง ร้อยละ 35.20 ประมาณ 500-1,000 บาท ร้อยละ 11.69 ควักจ่าย 2,000-3,000 บาท เมื่อถามถึงเหตุผลที่เล่น เพราะอยากรวย อยากปลดหนี้ เข้าถึงง่าย ชอบเสี่ยง เพื่อนชวน คลายเครียด ส่วนชนิดพนันที่ชอบเล่น คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน ไพ่ พนันบอล ไฮโล มวย ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทราบดีว่า ไพ่ ไฮโล โป ถั่ว หวยใต้ดิน ทายผลบอล สนุ้กเกอร์ เล่นแชร์ คือการพนัน ส่วนร้อยละ28.68 ระบุว่าสลากฯ ไม่ใช่การพนัน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างยังทราบดีว่า การพนันทำให้เกิดผลกระทบและผิดศีลธรรม เกิดความรุนแรงทำร้ายร่างกาย ครอบครัวแตกแยก ที่น่าห่วงคือ และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนมองการพนัน เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เดือดร้อนใคร เล่นแล้วทำให้รวยได้

นางวงศ์จันทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้สำรวจการพนันออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 1,000 ตัวอย่าง ช่วงเดือนสิงหาคม 2563 พบว่า การพนันออฟไลน์เป็นจุดเริ่มต้นทำให้หันไปหาการพนันออนไลน์ ยิ่งช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้มีการเล่นพนันออนไลน์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบเห็นการโฆษณาชวนเล่น และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.17 ยอมรับว่า เล่นพนันออนไลน์ เนื่องจากเห็นผ่านโฆษณาช่องทางต่างๆ จึงสนใจกดเข้าไปดูผ่านมือถือ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เพจ เว็บข่าว เว็บดูหนังฟังเพลง SMS ส่วนเหตุผลที่เข้าไปเล่น เพราะอยากได้เงิน ว่าง เครียด สุดท้ายผลกระทบ คือ เสียเงิน อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ หนี้สินเพิ่มขึ้น ทะเลาะกันในครอบครัว
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การพนันที่เกิดขึ้น ทางมูลนิธิฯ มีข้อเสนอว่า 1. โรงงานควรมีการออกแบบกิจกรรม ทำงานเชิงบวก โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามบริบทของแต่ละโรงงานที่เหมาะกับพนักงานในแต่ละโรงงาน หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในโรงงาน เพื่อให้แรงงานเกิดความรู้ ความเท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนัน 2. โรงงานควรมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสหภาพแรงงานในการรณรงค์และสื่อสารเรื่องนี้อย่างยั่งยืนต่อไป 3. หน่วยงานภาครัฐ ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการพนันในกลุ่มแรงงานเพิ่มขึ้น โดยขยายแนวคิดและโมเดล สร้างเวทีสื่อสารประเด็นพนันในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผ่านกลไก เครื่องไม้เครื่องมือ และ งบประมาณของรัฐ 4. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ อย่างจริงจัง
นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของภาคแรงงานเอกชนหากดูตามข้อเท็จจริงจะเห็นว่า การพนันเป็นปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยมานาน แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจไม่ดี แรงงานมีรายได้น้อย เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้แรงงานหันไปเล่นการพนันออนไลน์มากขึ้น เพราะมีแรงจูงใจว่าเล่นง่าย ได้เงินเร็ว แต่ก็เสียเร็ว ทำให้แรงงานมีหนี้สินเยอะเพราะไปกู้เงินมาเล่น เกิดการติดตามทวงหนี้ถึงที่ทำงาน บางรายต้องออกจากงานเพื่อหนีหนี้ ตรงนี้ส่งผลให้แรงงานจะไม่ได้ค่าชดเชยตามกฏหมาย หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข แรงงานยึดติดอยู่กับกับดักการพนัน ทำให้อนาคตของครอบครัวไม่สมบูรณ์ จึงอยากเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการควบคุมดูแลการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวดและจริงจัง อย่าปล่อยให้เปิดแบบเสรี หากตรวจพบต้องถอดออกจากระบบและสั่งปิดทันที และจากข่าวที่เห็นในระยะนี้พบว่ามีการจับกุมกวาดล้างพนันออนไลน์อย่างเข้มข้น ก็ขอให้ดำเนินการต่อไปและประชาชนควรช่วยกันแจ้งเบาะแสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตามปัญหานี้ต้องทำอย่างรอบด้านทั้งปราบปราม รณรงค์ให้ความรู้ และหามาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วน
นายภาคภูมิ สุกใส อดีตผู้มีประสบการณ์การพนัน กล่าวว่า โตมาก็เจอการพนัน ไพ่ ไฮโลตามงานศพ เป็นภาพที่คลุกคลีมาตลอด ด้วยนิสัยที่ชอบเอาชนะ มองว่าเจ้ามือเก่ง ต้องฝึกเป็นเจ้ามือให้ได้ จึงไปซื้อลูกไฮโลมาฝึกเขย่าเล่น สามารถสั่งควบคุมลูกเต๋าได้ หาซื้อลูกสะกิด 8,000 บาท มีรีโมท มีจอแสดงผล เขย่ามารู้หมด การเป็นเจ้าต้องมีเล่ห์เหลี่ยม ทำอย่างไรลงทุนแบบไหนถึงจะได้เงิน แค่ 5-6 คน เล่นได้ 50,000-60,000 บาท/คืน ต้องมีจิตวิทยา สังเกตคนเล่น เวลาเล่น คนเล่นได้เต็มมือ แต่สักพักก็เอาคืนได้ ดูว่าแต่ละคนเล่นอย่างไร เช่น เล่นได้ แล้วเลิก หรือ เล่นได้แล้วต่อ หรือ คนไหนมีเวลาน้อย จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไป อย่างไรคนเล่นก็ไม่มีทางชนะเจ้า เพราะการพนันมันคือธุรกิจ ไม่มีคำว่าสงสาร
“การเล่นพนันออนไลน์ สูตรเดียวกับพนันแบบอนาล็อก สามารถโกงได้ มีระบบคอมพิวเตอร์ มีการเขียนโปรแกรม อย่างการเล่นแบบอนาล็อก นายภาคภูมิกล่าวว่า ถ้าเล่น เขาจะต้องเป็นเจ้าเสมอ แต่การพนันออนไลน์ไม่ต้อง มันเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่ พาลูกค้ามาสมัครสมาชิก และแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ เจ้ามือจะมีหลักจิตวิทยา อ่านใจคนเล่น ฝึกให้ชำนาญ คือ ให้คนเล่นได้เงินก่อน 4-5 ตา จะเกิดความย่ามใจ หอบเงินเต็มกระเป๋าไม่เลิก แต่พอเขาจะเอาคืน3-4 ที เขากินคืนหมดเลย พนันออนไลน์มีการแฝงโฆษณาอย่างหนัก กระตุ้นด้วยการให้คนดังทางออนไลน์ต่างๆมาเชิญชวน จัดโปรโมชั่นจูงใจสารพัด ทั้งนี้อยากเตือนเพื่อนแรงงานในฐานะอดีตตนเคยเป็นเจ้ามือช่วงก่อนที่จะมาทำงานโรงงานว่า การพนันไม่ได้ทำให้ใครรวย เราไม่มีทางชนะ มีแต่เอาเงินไปให้คนอื่น เกิดปัญหาครอบครัว เงินเดือน ค่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเล่าเรียนลูกไม่เหลือ คิดให้ดี ถ้าจะหลงเข้าไปตรงนี้ ไม่มีใครล้มเจ้ามือได้ กว่าตนเองจะหลุดจากวงจรนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้เวลา คนติดการพนันที่อยากเลิกก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร มีหน่วยงานไหนที่ช่วยหรือบำบัดมันยากลำบากมาก ดังนั้นการที่แต่ละโรงงานกำหนดกติกาไว้เรื่องความผิดเกี่ยวกับการพนันไว้รุนแรงถือว่าถูกต้องแล้ว” นายภาคภูมิ กล่าว

ขณะที่ นายจิรศักดิ์ ล้ำเลิศ อายุ 48 ปี อดีตนักเล่นพนัน กล่าวว่า จุดเริ่มต้นที่ทำให้ติดการพนัน เพราะเงินขาดมือ อยากนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเงินไม่ทัน พอไม่มีทางออกจึงหันมาเล่นพนัน เพื่อให้ได้เงินเร็ว เคยเล่นทั้งไฮโล ไพ่ สนุ๊กเกอร์ พนันฟุตบอล แรกๆ เล่นพนันฟุตบอล ยิ่งเพื่อนชวน ยิ่งกลายเป็นว่าเล่นทั้งวันทั้งคืน มีเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินจำนวนมากและด่วน จึงทุ่มหมดตัว สุดท้ายเจ็บและหมดตัว หวังว่าจะได้ทุนคืน หรือได้เงินเพิ่มขึ้นบ้าง จึงพยายามเล่นต่อ ไม่สน ไม่แคร์ ไม่คิดอะไร พอเล่นจนหมดตัว เจ้าหนี้ทวงเงินถึงบ้าน ลูกไม่มีเงินเรียน เมียไม่มีเงินกินข้าว ทะเลาะเบาะแว้ง กลายเป็นปัญหาหนัก มรสุมชีวิต สุดท้ายตัดสินใจเลิกเล่นเด็ดขาด แต่กว่าจะใช้หนี้สินได้หมดก็แทบตายเหมือนกัน
“ยิ่งพนันออนไลน์ เข้าถึงง่าย เล่นง่าย เล่นแล้วไม่มีคำว่าถอยหลัง ยิ่งเรามีเครดิตดี เจ้ามือเอเย่นต์ให้เล่นได้หมด ไม่ว่าจะเล่นราคาเท่าไหร่ แต่เสียก็ต้องจ่าย สุดท้ายก็หมดตัวเหมือนเดิม อยากบอกคนเล่นพนันออนไลน์ ว่าคุณไม่สามารถเอาชนะได้ ตามไม่ทัน ขอให้หยุดหันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง ป้องกันตัวเองและแนะนำเพื่อนข้างๆ แม้ในเวลางานคุณไม่สามารถเล่นพนันได้เพราะแต่ละโรงงานมีกฎกติกาไว้ชัดเจน แต่หากนอกเวลางานคุณไปหลงอยู่กับพนันชีวิตมีแต่พังกับพัง จะกระทบกับครอบครัวและพันมาถึงงาน เสียงานเสียการหรืออาจจะตกงานได้ในที่สุด อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีที่สุด” นายจิรศักดิ์ กล่าว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.