ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

             สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ กว่า 80 คน เข้าร่วมในกิจกรรม RSU Journey on Campus เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำ Workshop ในหัวข้อ โรงงานกระดาษไทย (Thai Paper Mill) นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมไทย และศิลปะการป้องกันตัว ณ จังหวัดกาญจนบุรี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.