ไทยสมายล์ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของไออาตา

ไทยสมายล์ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของไออาตา

นางชาริตา ลีลายุทธ (กลาง) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ รับประกาศนียบัตรรับรองเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา จาก มร. คอนราด คลิฟฟอร์ด รองประธานกรรมการใหญ่ภาคพื้น สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากขวา) ซึ่งการได้รับการบรรจุเข้าเป็นสมาชิกของไออาตานี้ จะทำให้ไทยสมายล์มีศักยภาพด้านการบินที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือจากผู้โดยสาร รวมไปถึงโอกาสการทำข้อตกลงการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน (Code Share) กับสายการบินนานาชาติ โดยมี เนตรนภางค์ ธีระวาส (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า พร้อมด้วย อภิธัช ลิมปิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการ สายการบินไทยสมายล์ (ที่สามจากซ้าย) ร่วมในพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติการสายการบินไทยสมายล์ (SOC) เมื่อเร็วๆ นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.