จิตอาสาเอสซีจี พร้อมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” พื้นที่สระบุรี-ลำปาง

จากกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” ของเอสซีจี ที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานทีให้ครบ 50,000 ต้น สร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย สร้างสระพวงและแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) และปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,500 ต้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ชุมชนท้องถิ่น และจิตอาสาในพื้นที่

                เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เอสซีจี นำโดย นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” ณ พื้นที่ป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย จังหวัดสระบุรี  ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น สร้างบ่อน้ำสำหรับเลียงผาจากนวัตกรรมผ้าใบคอนกรีตของเอสซีจี รวมทั้งสร้างฝายชะลอน้ำและปรับปรุงฝายกลางน้ำ ซึ่งมีจิตอาสากว่า 350 คน ประกอบด้วยพนักงานปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) โรงงานใกล้เคียง ชาวบ้านจากชุมชนเขาพระบาทน้อยและโรงเรียนเขาพระบาทน้อย รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน

                นอกจากนี้ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) นำโดย นายวิสุทธิ์ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในเขตพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หน่วยที่ 2 (กิ่วลม) จ.ลำปาง ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เพาะจากศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปาง ทั้งหมด 20 สายพันธุ์ เช่น เสี้ยวดอกขาว ตะคร้ำ ประดู ยมหิน มะกอกเกลื้อน ขะจาว ฯลฯ รวมถึงการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 10,000 ตัว และสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 100 ฝาย ซึ่งมีจิตอาสาจำนวน 320 คน จากชุมชนท้องถิ่นจากตำบลบ้านสาและเมืองมาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                ทั้งนี้ 2 กิจกรรมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ และแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว รวมถึงการใช้องค์ความรู้ในการฟื้นฟูเหมือง การเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น นำไปขยายผลสู่พื้นที่ภายนอกโรงงาน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และการรักษาป่าไม้ด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.