บริษัทโฟคัส เวก บางนา จำกัด เปิดตัวโรงงานบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มุ่งนำขยะมาแปรรูปสร้างมูลค่า งดฝังกลบและการเผา

พิธีเปิดตัวโรงงานบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 บริษัทโฟคัส เวก บางนา จำกัด ได้ทำพิธีเปิดตัวโรงงานบริหารจัดการขยะ โฟคัส เวก ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิเช่น พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3, นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา,นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายก อบต. เมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี, Mr. Olivier Richard ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส,ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป, ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล บริษัทสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน รองประธาน สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน,นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว เป็นต้น

นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม
พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์
Mr. Olivier Richard
คุณอนุชา สิหนาทกถากุล
คุณอัลบอง กาซิเมีย

บริษัทโฟคัส เวก บางนา จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวฝรั่งเศสและนักลงทุนชาวไทย โดยมี คุณอนุชา สิหนาทกถากุล เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ คุณนนทวัฒน์ ทองมี และคุณอัลบอง กาซิเมีย เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัททำธุรกิจด้านบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยเบื้องต้นรับขยะจากศูนย์การค้าต่างๆ ในขณะนี้มีศูนย์การค้าเมกาบางนา บิ๊กซี และเทสโก้โลตัส ที่ได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทแล้ว

วัตถุประสงค์หลักของโรงงานคือการแปรรูปขยะเพื่อให้มีมูลค่า งดการทิ้งลงบ่อฝังกลบ และการเผา ซึ่งในด้านของเทคโนโลยีเป็นการร่วมมือกันทางการออกแบบ และวิศวกรรมจากต่างประเทศ กับ เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรของ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

และสำหรับผลที่ได้จากการจัดการขยะอย่างถูกวิธีคือขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ สามารถนำไปส่งยังโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐาน แล้วยังเปลี่ยนขยะที่เหลือให้เป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่า RDF และ ขยะที่เป็นเศษอาหารจะถูกแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรอีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.